OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM

BADANIE I KAMPANIA DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

ZAREJESTRUJ SZKOŁĘ
DO BADANIA →

Organizator

Partner strategiczny

Młode Głowy®
[ Projekt badawczy ] 2022

01MŁODE GŁOWY

BADANIE I KAMPANIA DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

Rusza ogólnopolski projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w badaniu do końca roku, a jako rezultat, otrzymają m.in. wyniki i diagnozę swojej społeczności szkolnej.

MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.

"Jako mama wiem, że stan psychiczny młodzieży w Polsce jest alarmujący. Jako założycielka Fundacji UNAWEZA chcę działać. Stworzyliśmy program badawczo – edukacyjny dla szkół, który będzie wspierać młodych ludzi. To pierwszy tego typu projekt na tak szeroką skalę. Opracowane badania posłużą do stworzenia kompleksowej kampanii dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Tworzymy projekt z koalicją fundacji, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych oraz ekspertów. Strategicznym partnerem został TikTok, który jest dziś bardzo istotnym kanałem dotarcia i platformą angażującą ogromną liczbę ludzi – mówi Martyna Wojciechowska, mama, prezeska Fundacji UNAWEZA, dziennikarka i podróżniczka."

02O BADANIU

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które obejmuje tak dużą grupę młodych ludzi w wieku 10-19 lat. Zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości z każdego krańca Polski. Chcemy dowiedzieć się co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc? I wiele innych kwestii, które pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców.

Z danych WHO wynika, że co 40 sekund na świecie samobójstwo popełnia jedna osoba. Według raportu „Życie warte jest rozmowy" w 2021 r. w Polsce 1439 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, z czego 127 prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 oznacza to 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. Niepokojące są też dane dotyczące zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku Komenda Głównej Policji zarejestrowała wzrost o 101%.

W badaniu ilościowym, które chcemy przeprowadzić z Państwa pomocą, mamy szansę poznać odpowiedzi tysięcy uczniów i uczennic z całej Polski. Projekt realizowany jest za pośrednictwem szkół, które następnie otrzymają szczegółowy raport na temat sytuacji w swojej placówce. Badanie jest w pełni anonimowe , ale dzięki systemowi kodowania, każda szkoła otrzyma szczegółowe opracowanie na temat samooceny swoich uczniów. Taki raport to ogromna korzyść dla wszystkich placówek, które wezmą udział w badaniu, bo większość z nich nie może sobie pozwolić finansowo na przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy naukowej. Dzięki połączeniu sił Fundacji UNAWEZA i Fundacji Dbam o Mój Zasięg możemy nie tylko dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, ale także wesprzeć merytorycznie każdą szkołę w Polsce, która chce realnie zająć się zdrowiem psychicznym swoich uczniów.

03JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Badanie naukowe dostępne jest dla szkół za darmo, a jedynym wymogiem jest zarejestrowanie szkoły w bezpłatnym programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już ponad 1500 szkół z całego kraju.

KROK PIERWSZY:

Zarejestruj szkołę do bezpłatnego programu w panelu badawczym Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Szkołę zarejestrować może wyłącznie nauczyciel, za zgodą dyrektora. Zgłoszenia można składać do 31 grudnia 2022.

KROK DRUGI:

Każda zarejestrowana placówka otrzyma swój indywidualny KOD SOC.

KROK TRZECI:

Otrzymasz mailowe zaproszenie do udziału w badaniu oraz instrukcje jak je przeprowadzić w swojej szkole.

KROK CZWARTY:

Badanie odbywa się w formie internetowej ankiety. Szkoła sama decyduje, w jakim terminie je przeprowadzi, ostatni dzień upływa 26 lutego 2023. Wypełnienie anonimowej ankiety przez zajmuje ok. 30 minut .

Badanie oraz raport są całkowicie bezpłatne, a szkoły i rodzice nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie. Badanie jest w pełni anonimowe, uczniowie mogą czuć się bezpieczni, ich odpowiedzi nie można w żaden sposób powiązać z konkretną osobą.

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży" wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

ZAREJESTRUJ SZKOŁĘ
DO BADANIA →

FAQ

01JAK ODBYWA SIĘ BADANIE?

Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych. Jest całkowicie anonimowedobrowolne. Fundacja Dbam o Mój Zasięg dostarcza link do platformy badawczej, na której uczniowie się logują i odpowiadają na pytania online.

Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmuje około 30 minut i odbywa się w obecności nauczyciela prowadzącego, którego zadaniem jest stworzenie warunków do anonimowego udziału ucznia w ankiecie. Uczniowie odpowiadają na pytania używając do tego komputerów znajdujących się w szkole.

02CZEGO DOTYCZĄ ZADAWANE PYTANIA?

W badaniu zadamy uczniom pytania dotyczące tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak uczniowie w Polsce radzą sobie ze stresem i płynącą ze świata zewnętrznego presją.

03KTÓRZY UCZNIOWIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

W badaniu ankietowym będzie mógł wziąć udział każdy uczeń uczęszczający co najmniej do 4 klasy szkoły podstawowej oraz każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej. Wyłączeni są uczniowie szkół dla dorosłych.

Do badania mogą przystąpić jedynie ci uczniowie, którzy dostarczą nauczycielowi pisemną zgodę rodziców na udział w badaniu (nie dotyczy uczniów pełnoletnich).

04CZY SZKOŁA PŁACI ZA UDZIAŁ W BADANIU?

Badania są dla szkół bezpłatne, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją badań. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie szkoły do programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, co jest darmowe.

05CZY SZKOŁA OTRZYMA WYNIKI BADANIA?

Po zakończeniu badań w całej Polsce (26 lutego 2023 roku) każda szkoła otrzyma zanonimizowane wyniki dla swojej społeczności, dostarczone w formie raportu w pliku Excel.

06JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ DLA SZKOŁY Z UDZIAŁU W BADANIU?

W podziękowaniu za współpracę każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma:

  • SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację UNAWEZA oraz fundację DBAM O MÓJ ZASIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym.
  • ZAŚWIADCZENIE dla szkolnego koordynatora badań
  • Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie w postaci pliku Excel do samodzielnej interpretacji i dalszego użytku.
  • Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.

07DO CZEGO POSŁUŻĄ OPRACOWANE WYNIKI?

  • Opracowania ogólnopolskiej kampanii społecznej wspierającej młodzież.
  • Stworzenia szczegółowego opracowania badań, każda placówka otrzyma też swój własny raport.
  • Opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych.
  • Opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.
  • Opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli.
  • Przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

Jak to działa


01

REJESTRUJESZ
SZKOŁĘ

02

SZKOŁA DOSTAJE
INDYWIDUALNY KOD

03

OTRZYMUJESZ
ZAPROSZENIE

04

WYPEŁNIASZ
ANKIETĘ

ZAREJESTRUJ SZKOŁĘ
DO BADANIA →

Działamy razem zW Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską dajemy kobietom skrzydła poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewniamy dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełniamy ich marzenia. Pomagamy w Polsce i na krańcach świata. Słowo UNAWEZA pochodzi z suahili i po angielsku oznacza YOU CAN. MOŻESZ. Każdy z nas może. A RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Zapraszamy na stronę unaweza.org, gdzie możesz poznać historie naszych Podopiecznych oraz dowiedzieć się więcej o Fundacji. Zmieniając życie jednego człowieka, zmieniasz cały świat!

Potrzebujesz pomocy?


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Jeśli masz problem i potrzebujesz pomocy psychologicznej zadzwoń na bezpłatny, anonimowy i dostępny całą dobę numer 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

numer: 116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza przemocy zadzwoń na bezpłatny, anonimowy i dostępny całą dobę numer 800 120 002 Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

numer: 800 120 002

Antyprzemocowa Linia Pomocy SexedPL

Możesz także skorzystać z numeru720 720 020(od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00) Antyprzemocowej Linii Pomocy SexedPL

numer: 720 720 020

Zagrożenie życia

W razie zagrożenia życia dzwoń na 112.

numer: 112