Udostępnij artykuł:

Mamy świadomość, że wychowywanie i dbanie o dziecko wymaga zaangażowania wielu osób. W związku z tym, naszym celem jest wsparcie nie tylko dzieci, ale również rodziców i opiekunów. Z myślą o nich, wspólnie z Parenteen, opracowaliśmy program wspierający umiejętności rodzicielskie, który ma na celu wzmacnianie więzi rodzinnych i dodanie siły do wyzwań, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo.

Eksperci podkreślają znaczenie roli, jaką pełnią rodzice i opiekunowie, oraz konieczność rozwijania szerokiego zakresu umiejętności rodzicielskich. Te umiejętności obejmują efektywną komunikację między rodzicem/opiekunem a dzieckiem, zwiększanie ilości czasu spędzanego razem, rozumienie potrzeb dziecka, wspieranie jego rozwoju psychicznego, a także zarządzanie i monitorowanie dostępu do internetu, przy jednoczesnym zrozumieniu jego roli w życiu młodych ludzi.

Jesteśmy świadomi, że bez wsparcia rodziców i opiekunów nie osiągniemy zamierzonych celów. Badanie MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym pokazuje, że to do rodziców młodzi ludzie najczęściej zwracają się po pomoc w pierwszej kolejności. Dlatego, gdy młodzi ludzie, zachęceni podczas lekcji w ramach Programu Profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, zechcą wypróbować nowe umiejętności, ważne jest, aby w domu natrafili na rodziców świadomych i gotowych do dialogu. Dlatego oprócz działań profilaktycznych dla dzieci, projekt MŁODE GŁOWY oferuje inicjatywy, które mają na celu mobilizację rodziców do aktywnego wsparcia i podniesienie kompetencji rodzicielskich w wielu obszarach. 

Program wspierający dla rodziców opracowany został wspólnie z Parenteen, organizacją, która zrzesza społeczność specjalistów i rodziców dorastających dzieci i nastolatków. 

Program ma na celu wsparcie rodziców przez cały rok szkolny, oferując im narzędzia niezbędne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami rodzicielskimi.

Co składa się na program wspierający umiejętności rodzicielskie?

W pierwszej części programu udostępniamy cykl 19 filmów szkoleniowych, podejmujących najważniejsze i najbardziej aktualne tematy, w tym metody wsparcia dzieci w kryzysie, reagowanie na depresję i zaburzenia odżywiania u młodych ludzi oraz sposoby pomocy dzieciom w przypadku rozwodu rodziców. Filmy będą ukazywały się w sekwencji cotygodniowej. Pierwszy odcinek – skierowany przede wszystkim do rodziców dzieci objętych programem profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” – ukaże się już 1 marca. Kolejne – zaadresowane do wszystkich rodziców – pojawiać będą się od 8 marca. Ich premiera zbiegnie się niemal z publikacją specjalnego odcinku podcastu Madamme Monday – po dorosłemu psycholożki Joanny Flis o wypaleniu rodzicielskim. Zaprosiliśmy do niego ekpertów –  Joannę Bylinkę-Stoch (Parenteen) i Aleksandrę Rodzewicz (MŁODE GŁOWY) oraz rodziców – Karolinę Malinowską i Rafała Szymańskiego, bohaterów kolejnej odsłony kampanii „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” – skierowanej do rodziców właśnie.

Ponadto, w każdym semestrze szkolnym organizowane będą webinary online (łącznie 8), z których będą mogli skorzystać rodzice dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Pierwszy webinar – dla rodziców dzieci w klasach I-III –  już 20 marca! Z rodzicami dzieci z klas IV-VI, VII-VIII i szkół ponadpodstawowych będziemy spotykać się w kolejnych tygodniach, równo co tydzień.

Druga część roku przyniesie pozostałe 4 webinary, a także rozszerzenie programu o podcasty dla rodziców – szczegóły już wkrótce!

Wszelkie informacje o działaniach podejmowanych w ramach programu będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej www.mlodeglowy.pl, naszych profilach w mediach społecznościowych, a także na kanałach Parenteen. Szkoły uczestniczące w programie otrzymają informacje dotyczące programu wspierającego dla rodziców za pośrednictwem newslettera. 

Ten kompleksowy program ma za zadanie nie tylko edukować, ale także budować wspólnotę wsparcia dla rodziców, pomagając im w efektywnym i świadomym wychowaniu dzieci.

Powiązane tematy

Szukam pomocy: