Nasza propozycja to jedynie punkt wyjścia, zdajemy sobie sprawę, że potrzeby uczniów i uczennic są różnorodne i zmiennie. Jednakże to, co przedstawiamy, skupia się na organizowaniu wsparcia zdrowia psychicznego w szkole, działaniach profilaktycznych oraz reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Poniżej znajdziesz konkretne, praktyczne rozwiązania, narzędzia i inspiracje, które mogą posłużyć Ci w pracy.

MŁODE GŁOWY TO TRZY FILARY:

1.   ODDAJEMY MŁODYM GŁOS

Chcemy usłyszeć, poznać i zrozumieć MŁODE GŁOWY

Ten filar promuje aktywne uczestnictwo młodych ludzi i umożliwia im wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb. Zapewniając młodym ludziom przestrzeń do wyrażania się, zyskujemy jasność co do obszarów wsparcia, które należy wzmocnić. Głęboko wierzymy, że usłyszenie głosu młodych i uznanie go za istotny w dyskusji na temat ich zdrowia psychicznego, pomaga w budowaniu ich poczucia wartości, sprawczości i przynależności. 

2.   NORMALIZUJEMY SIĘGANIE PO POMOC

Chcemy uświadamiać i zachęcać do sięgania po pomoc 

Ten filar dąży do zmniejszenia wpływu negatywnych stereotypów związanych z problemami psychicznymi i zachęca młodych ludzi, a także ich rodziców do szukania wsparcia w trudnych sytuacjach. Poprzez edukację i kampanie społeczne projekt przyczynia się do tego, że szukanie pomocy staje się akceptowaną i naturalną reakcją na kryzys psychiczny. 

3.   DOSTARCZAMY NARZĘDZI POTRZEBNYCH DO PRZEZWYCIĘŻANIA KRYZYSU PSYCHICZNEGO MŁODYCH 

Chcemy uświadamiać, czym jest pierwsza pomoc psychologiczna

Ten filar koncentruje się na dostarczaniu młodym ludziom, rodzicom oraz nauczycielom praktycznych narzędzi i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z problemami psychicznymi. 

Celem naszego projektu jest rozwijanie u młodych ludzi poczucia sprawczości, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz zwiększenie umiejętności i możliwości sięgania przez nich po pomoc. Głęboko wierzymy, że cele te można osiągnąć tylko wtedy, gdy zaangażuje się w działanie zarówno młodych, jak i rodziców oraz nauczycieli. Bez współdziałania osiągnięcie zmiany nie będzie możliwe. Zależy nam również na wspieraniu systemowych zmian, które przyczynią się do poprawy kondycji psychicznej młodych oraz usprawnienia sektora wsparcia psychicznego młodych.

Powiązane tematy

Szukam pomocy: