Udostępnij artykuł:

Coraz więcej rodzin poszukuje profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i behawioralnych. Zmagania te często koncentrują się wokół trudności, z jakimi borykają się dzieci i młodzież, obejmujących szerokie spektrum. W tym kontekście opiekunowie stają przed trudnym zadaniem rozpoznania sygnałów alarmowych, aby wiedzieć, kiedy wsparcie specjalisty jest nie tylko wskazane, ale niezbędne. Posłuchaj rozmowy ekspertów.

Z wideo (oraz poniższego tekstu) dowiesz się:

– Z jakimi problemami zgłaszają się rodziny do psychiatry?

– Kiedy jako opiekunowie powinniśmy się zaniepokoić?

– Jak kryzys rodzinny wpływa na jego członków?

Z jakimi problemami zgłaszają się rodziny do psychiatry?

Najczęstszym problemem zgłaszanym przez rodziców i opiekunów, a nierzadko też przez samo dziecko jest pogorszenie funkcjonowania młodego człowieka, któremu towarzyszą często bezsenność, zaniedbania dotyczące higieny, pogorszenie relacji rówieśniczych czy problemy w szkole: rezygnacja  z dotychczasowych aktywności, czy trudności społeczne. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi o sytuacje jednostkowe, ale proces, który postępuje. Często źródłem problemów jest nowa sytuacja, której towarzyszą silne emocje i które przerastają młodego człowieka. Do innej kategorii wizyt należą zaburzenia wynikające z neuroróżnorodności młodych osób.

Kiedy jako opiekunowie powinniśmy się zaniepokoić?

Opiekunowie powinni zachować czujność wobec wszelkich sygnałów niepokojących, takich jak zauważalne zaburzenia w funkcjonowaniu, wycofanie się z dotychczasowych aktywności, zmiany w zachowaniu, a także nieadekwatne lub nietypowe reakcje, co może sugerować problemy z narkotykami czy zaburzenia psychiczne. Zachowania agresywne, rezygnacyjne, zaburzenia odżywiania, czy samouszkodzenia są wyraźnymi znakami, że pomoc specjalisty jest niezbędna.

Jak kryzys rodzinny wpływa na jego członków?

Kryzysy rodzinne mają głęboki wpływ na wszystkich członków rodziny. Mogą wynikać z doświadczeń traumatycznych, takich jak przemoc, nadużycia, czy problemów z używkami. Często jednak to rodzina, która powinna być źródłem wsparcia, staje się przyczyną niepokoju i traumy. Problemy mogą mieć źródło w zdrowiu psychicznym jednego z rodziców, braku umiejętności komunikacji, czy akceptacji. W takich sytuacjach terapia rodzinna może być kluczowa, oferując szansę na zrozumienie dynamiki rodziny, podzielenie się emocjami, otrzymanie wsparcia i porad.

*

O tym jak kryzysy rodzinne głęboko wpływają na wszystkich jej członków i dlaczego rozumienie tych dynamik i ich wpływu na życie rodziny jest kluczowe, rozmawiają Paulina Rok-Bujko, dr nauk med. specjalista psychiatria dzieci i młodzieży i Aleksander Drzewiecki, Twórca Okoliczności i współzałożyciel Parenteen.pl, przewodniczący Rady Fundacji Dajemy Dzieciom siłę, tata 2 dzieci.

Zobacz nagranie „Wskazówki psychiatry dzieci i młodzieży”

Nagranie powstało we  współpracy z  Parenteen.pl. 

https://youtu.be/zBpGiOWyoyk

Powiązane tematy

Szukam pomocy: