Zapisz szkołę do programu profilaktycznego

Darmowy pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” rusza 10 października 2023 r.


Zapisy do programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” na rok szkolny 2023/24 zostały zamknięte.

Program profilaktyczny:Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

>>>> Zobacz rozmowę: Wszystko o programie profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Program profilaktyczny: „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

Charakter i rozmiary zjawiska

Projekt MŁODE GŁOWY jest reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce (według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi, o 140 proc. więcej niż w 2020 r.). W badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184 000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone w szkołach przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo i trwało do 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r. Każda placówka, która wzięła udział w badaniu, otrzymała anonimowy raport z wynikami badań dla swojej społeczności szkolnej. Wyniki badania dzieci i młodzieży w ramach projektu MŁODE GŁOWY pozwalają lepiej zrozumieć źródła problemów naszych dzieci.

Problem

Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo nazwaliśmy ten stan „triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży”, która przyczynia się między innymi do dramatycznego wzrostu myśli samobójczych wśród młodych ludzi, zachowań samobójczych i podejmowanych zamachów samobójczych. W dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz ten dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych, brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia społecznego i skala doświadczanej przemocy rówieśniczej, domowej oraz doświadczania hejtu. Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają rodzice i to o rozwój ich kompetencji wychowawczo — opiekuńczych należy zadbać. Bowiem niewystarczające, mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla rozwoju kryzysu psychicznego. Stąd właśnie wsparcie rodziców jest naszym zdaniem fundamentalnym zadaniem proponowanego programu profilaktycznego.

Bezpośredni odbiorcy programu to uczniowie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

Pośredni odbiorcy: rodzice, nauczyciele

Kryteria kwalifikacyjne: zgoda rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym

Kryteria wykluczające: brak zgody rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym, wskazania lekarza bądź psychologa sugerujące czynniki wykluczające

Cel ogólny programu: 

 • Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
 • Pierwsza pomoc psychologiczna

Cele szczegółowe:

 • Rozpoznawanie własnych zasobów
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Nauka sięgania o pomoc
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Nauka asertywności
 • Nauka radzenia sobie z lękiem
 • Nauka pierwszej pomocy psychologicznej
 • Nauka wspierania innych

Czas i termin

8 lekcji w roku szkolnym przez 8 miesięcy (po 4 lekcje w semestrze, pierwsze lekcje w październiku 2023 r.)

4 grupy: klasy 1-3, 4-6, 7-8 szkoły podstawowe oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowe

Tematy lekcji w pierwszym semestrze:

 1. Poczuj. O emocjach

2. Nazwij. O potrzebach

3. Sprawdź, jakie to dla Ciebie jest. O granicach

4. Zakomunikuj. Powiedz komuś

Działania

Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych. 

>>> adresy mailowe Koordynatorów wojewódzkich:

zachodniopomorskie@mlodeglowy.pl
wielkopolskie@mlodeglowy.pl
warminsko-mazurskie@mlodeglowy.pl
slaskie@mlodeglowy.pl
malopolskie@mlodeglowy.pl
pomorskie@mlodeglowy.pl
kujawsko-pomorskie@mlodeglowy.pl
lubuskie@mlodeglowy.pl
opolskie@mlodeglowy.pl
lodzkie@mlodeglowy.pl
lubelskie@mlodeglowy.pl
dolnoslaskie@mlodeglowy.pl
podlaskie@mlodeglowy.pl
podkarpackie@mlodeglowy.pl
swietokrzyskie@mlodeglowy.pl
mazowieckie@mlodeglowy.pl

Zobacz także: Q&A o pilotażowym programie profilaktycznym „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”