Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Lekcje, które mogą ratować życie

ZAPISY DO 2. EDYCJI (2024/2025) RUSZYŁY WIOSNĄ 2024 R. ZGŁOŚ SWOJĄ SZKOŁĘ DO PROGRAMU, UZUPEŁNIAJĄC FORMULARZ W SEKCJI ZAPISZ SZKOŁĘ”. WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW” W ZAKŁADCE „OPIS LEKCJI” W MENU GŁÓWNYM

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”

Pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, zainicjowany przez Fundację UNAWEZA, jest reakcją na obecną kondycję zdrowia psychicznego wśród młodych. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i podkreśla znaczenie otwartej dyskusji o zdrowiu psychicznym.

Celem programu jest normalizowanie rozmów o zdrowiu psychicznym, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych i samoświadomości wśród młodzieży, a także wyposażenie osób uczniowskich w narzędzia do otrzymywania wsparcia. Program dąży również do profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych poprzez edukację i zmianę postaw.

Inspiracją do stworzenia programu były kierunki wyznaczone przez wyniki badania „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Badanie to ujawniło obraz młodzieży borykającej się z samotnością, niską samooceną, ograniczonym poczuciem wpływu na otoczenie, brakiem zaufania do profesjonalnej pomocy i wsparcia społecznego, a także z przemocą rówieśniczą i hejtem.

Struktura i dostępność 

Program „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” jest ogólnopolski, dobrowolny i bezpłatny. W pierwszym pilotażowym roku (2023/2024) zgłosiło swój udział prawie 1500 szkół, co przełożyło się na zaangażowanie ok. 300 000 uczniów. Zapisy do kolejnej 2. edycji (2024/2025) ruszyły wiosną 2024 r.

Program „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” oferuje cztery lekcje na każde półrocze, które dostosowane są do różnych grup wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Zawiera on szczegółowe scenariusze zajęć wraz z materiałami dla osób uczniowskich. Program wzbogacony jest o miniprzewodniki z teorią i wskazówkami metodycznymi, a dla starszych grup – o filmiki od ambasadorów projektu. Zajęcia mogą być prowadzone przez pedagogów, psychologów lub wychowawców. W każdej placówce, która zgłosi się do programu, wybierany jest Lider Projektu. Jego działania wspierane są przez Koordynatora danego województwa.

Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają osoby dorosłe, dlatego w projekcie MŁODE GŁOWY wspieramy również rodziców/opiekunów, nauczycieli i nauczycielki. W ramach dodatkowych działań przygotowany został program wspierający umiejętności rodzicielskie i pedagogiczne. Jest to cykl filmów szkoleniowych, webinarów na żywo i podcastów dla opiekunów dostępny za darmo na stronie mlodeglowy.pl.

Ekspercka podstawa

Program Profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” został opracowany przez grono specjalistów z dziedziny pedagogiki, edukacji, psychologii czy higieny cyfrowej – zarówno przy udziale praktyków, jak i pracowników naukowych. Autorów znaleźć można w sekcji „Nasi eksperci” na stronie mlodeglowy.pl. Treści programu zostały opracowane na bazie literatury i bazy teoretycznej pod nadzorem merytorycznym sekcji oświaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów (www.ozzp.pl). 

Program Profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” od samego początku podlega ewaluacji, która prowadzona jest przez zespół ekspertów pod kierownictwem Michała Kociankowskiego (pracownia badawcza Synergia). Wstępne wyniki będą przedstawione w czerwcu 2024 r. Program będzie modyfikowany zgodnie z rekomendacjami ewaluacyjnymi. 


Głęboko wierzymy, że otwarta rozmowa o zdrowiu psychicznym jest możliwa, a razem możemy więcej!