Lekcje, które mogą ratować życie

Program profilaktyczny jest ogólnopolski, ogólnodostępny, dobrowolny 
i całkowicie bezpłatny. Jego zaletą jest przejrzystość, prostota i intuicyjność. Punktem wyjścia do jego powstania były wyniki badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, w którym udział 184 tys. osób uczniowskich 
z całej Polski (raport z tych badań jest dostępny na stronie www.mlodeglowy.pl).

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego, które będą prowadzone podczas roku szkolnego według ośmiu opracowanych scenariuszy. Program został stworzony przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską – psycholożki tworzące Emocjonalia, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletniego Azylu oraz Justynę Żukowską-Gołębiewską – psycholożkę, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów i główną Koordynatorkę programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. 

Pierwsza Pomoc Psychologiczna – podaj dalej!

W pierwszym półroczu zapoznamy osoby uczniowskie, nauczycieli i nauczycielki
z zasadami Pierwszej Pomocy Psychologicznej (PPP), które są zgodne z wytycznymi UNICEF (Look, Listen, Link). Zajęcia będą wzmacniać u młodych ludzi takie kompetencje jak: rozpoznawanie emocji, nazywanie potrzeb, stawianie granic czy komunikowanie potrzeby wsparcia. W drugim zaś semestrze skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.

– Dziś, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, oficjalnie rozpoczynamy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”. Wszyscy wiemy, że sytuacja młodych ludzi w kontekście zdrowia psychicznego jest dramatyczna. Jako zatroskana mama nastoletniej córki i prezeska Fundacji UNAWEZA postanowiłam działać. Dokładnie rok temu rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu, czyli badania zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych. 
A teraz, na podstawie uzyskanych wyników, w grupie ekspertów i specjalistów tworzymy system wczesnego reagowania i skupiamy się na prewencji. Wierzę, że każdy z nas powinien znać zasady PPP, czyli Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Odpowiednio wdrożona profilaktyka i reagowanie na wczesnych etapach kryzysu psychicznego u młodych ludzi naprawdę mogą ratować życie. Właśnie po to powstał ten program. Jest ogólnopolski, ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny. Cieszę się, że już w pierwszym pilotażowym roku zarejestrowało się do niego ponad 1300 szkół.

Startujemy w wyjątkowym dla mnie dniu, w którym odbieram odznaczenie Przyjaciela Szkoły, przyznane mi przez Kapitułę Konkursu Nauczyciel Roku, co traktuję jako wyraz zaufania i zobowiązanie na przyszłość. Nasze działania mają być wsparciem właśnie dla nauczycieli i nauczycielek, dla rodziców i przede wszystkim dla młodych osób. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt. Bez Was zmiany nie byłyby możliwe. A dziś są realne – mówi Martyna Wojciechowska, prezeska Fundacji UNAWEZA oraz inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY, która niedawno odebrała również Order Uśmiechu, międzynarodową nagrodę przyznawaną przez dzieci.

Jakie są cele Programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?

  • przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
  • budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
  • normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
  • zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
  • profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
  • edukacja i działania profilaktyczne.

– W dobie zalewu poppsychologicznej wiedzy wracamy w tym programie do podstaw. Ufamy nauczycielom i dlatego bazujemy na ich autentycznej relacji z osobami uczniowskimi, a nie na gadżetach. Wierzymy, że szkoła może być miejscem uczącym Pierwszej Pomocy Psychologicznej, wymaga to jedynie wsparcia prostym i łatwym w realizowaniu narzędziem – mówi Justyna Żukowska-Gołębiewska.

Wsparcie Liderów w szkołach i Koordynatorek wojewódzkich

Program „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” wspiera także osoby zaangażowane w jego realizację. Liderzy Szkolni przez cały czas trwania projektu będą mogli korzystać z pomocy Koordynatorek wojewódzkich (koordynatorki poznacie na stronie programu profilaktycznego www.mlodeglowy.pl)

– Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. Jest to program dopasowany do potrzeb każdej szkoły, ponieważ realizować go będą nauczyciele i nauczycielki, którzy podlegają nadzorowi pedagogicznemu i najlepiej znają potrzeby środowiska, w którym pracują – dodaje Aleksandra Rodzewicz, Koordynatorka ds. programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”.

Złoty Standard Pomocy Psychologicznej, czyli 10 przydatnych narzędzi wspierających ochronę zdrowia psychicznego

Naszym celem jest, aby w szkołach uczestniczących w projekcie działać na rzecz zdrowia psychicznego młodych, korzystając z tych samych spójnych i ujednoliconych praktyk postępowania. Dlatego opracowaliśmy Złoty Standard Pomocy Psychologicznej, czyli 10 narzędzi, które pomogą stworzyć szkole środowisko szczególnie uwrażliwione na zdrowie psychiczne młodych.

– Proponowane w tym semestrze narzędzia mają praktyczne zastosowanie i stanowią punkt wyjścia do dalszej pracy nad responsywnym charakterem szkoły. Dzięki Złotemu Standardowi nie tylko realnie zmieniamy przestrzeń szkoły, ale wyraźnie dajemy sygnał, że zdrowie psychiczne jest czymś, co wymaga uwagi i troski wszystkich osób tworzących środowisko wychowawcze, zarówno nauczycieli, jak i rodziców, bowiem bez współpracy wspieranie młodych ludzi jest bardzo ograniczone – tłumaczy Joanna Flis, psycholożka, ekspertka w projekcie MŁODE GŁOWY i współautorka Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej.

Projekt MŁODE GŁOWY to inicjatywa długofalowa. Autorkami Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej są: Barbara Chojnacka, Joanna Flis, Patrycja Orłowska, Edyta Sielicka, Agnieszka Tomasik. Złoty Standard jest dostępny dla wszystkich bezpłatnie na stronie www.mlodeglowy.pl, a więcej o nim opowiemy 12 października
o godz. 18.00 podczas Q&A na Facebooku MŁODYCH GŁÓW.

Wspieramy rodziców

Z przeprowadzonych przez nas badań „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” wynika, że wzrasta liczba zachowań autoagresywnych, prób samobójczych i samobójstw wśród młodych. Mamy świadomość, że wychowywanie i dbanie o dziecko wymaga zaangażowania wielu osób, dlatego chcemy pomóc nie tylko środowisku szkolnemu, ale myślimy także o rodzicach i opiekunach. W ramach dodatkowych działań przygotowujemy program wspierający umiejętności rodzicielskie, który pomoże wzmocnić relacje rodzinne, towarzyszyć dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z wyzwaniami dzisiejszego, dynamicznie zmieniającego się świata; innymi słowy – doda rodzicielstwu mocy. Materiały z nagraniami będą ogólnodostępne na stronie www.mlodeglowy.pl jeszcze w tym roku.

Powiązane tematy

Szukam pomocy: