Udostępnij artykuł:

Kryzys zaufania społecznego u nastolatka odnosi się do sytuacji, w której młoda osoba doświadcza trudności w zaufaniu innym ludziom, społeczności. To stan, w którym nastolatek może mieć obniżone zaufanie do innych osób, grupy rówieśniczej, dorosłych czy nawet do instytucji.

Kryzys zaufania społecznego może wynikać z różnych czynników, takich jak negatywne doświadczenia, trauma, konflikty interpersonalne, trudności emocjonalne, czy napięcia w relacjach. Nastolatek może mieć poczucie, że został zraniony, oszukany lub odrzucony, co prowadzi do utraty zaufania do innych ludzi. Ważne jest zrozumienie tych przyczyn i okazanie wsparcia oraz zrozumienia, aby pomóc nastolatkowi w przezwyciężeniu trudności w zaufaniu i budowaniu zdrowych relacji z otoczeniem społecznym. Profesjonalna pomoc psychologiczna również może być pomocna w takich przypadkach.

Przyczyny

  1. Negatywne doświadczenia w relacjach: nastolatki mogą doświadczać trudności w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami lub innymi osobami, co prowadzi do utraty zaufania do innych ludzi.
  2. Zranienia emocjonalne: kryzys zaufania może być wynikiem zranień emocjonalnych, np. przez doświadczenie zdrady, oszustwa, czy innego rodzaju krzywdy ze strony osób bliskich.
  3. Presja społeczna: wysoka presja społeczna, oczekiwania innych ludzi, konieczność spełniania norm czy standardów społecznych mogą prowadzić do zniechęcenia i utraty zaufania do społeczeństwa.
  4. Doświadczenia traumy: nastolatkowie, którzy doświadczyli traumy lub przemocy, mogą mieć trudności z zaufaniem do innych osób lub społeczności.

Konsekwencje

  1. Izolacja społeczna: nastolatkowie mogą wycofywać się z relacji społecznych, unikać interakcji z innymi i izolować się emocjonalnie.
  2. Problemy w relacjach: kryzys zaufania może prowadzić do trudności w budowaniu nowych relacji, utrzymaniu przyjaźni czy zaufaniu nawet w bliskich relacjach.
  3. Trudności emocjonalne: zmniejszone zaufanie do innych może prowadzić do stresu, lęku, depresji czy innych problemów emocjonalnych.
  4. Brak wsparcia społecznego: brak zaufania do społeczeństwa może oznaczać ograniczone wsparcie ze strony innych ludzi, co może być istotne w sytuacjach stresowych czy trudnych momentach życiowych.
  5. Trudności w rozwijaniu umiejętności społecznych: kryzys zaufania może utrudniać rozwijanie zdolności do komunikacji, współpracy z innymi czy budowania relacji.
  6. Podejście do przyszłych relacji: może to wpłynąć na sposób, w jaki nastolatki będą podchodzić do przyszłych relacji, wywołując nadmierną ostrożność czy podejrzliwość wobec innych.

Jak odbudować zaufanie

Odbudowa zaufania u nastolatka może być procesem długotrwałym, Ważne jest, aby być konsekwentnym, okazywać zrozumienie, empatię, spokój i cierpliwość. Budowanie relacji opartych na zaufaniu wymaga czasu i wysiłku.

Zachęcaj do otwartej rozmowy, w której nastolatek może wyrazić swoje uczucia i myśli. Słuchaj, okazując empatię, zrozumienie i szacunek dla jego perspektywy. Trzymaj się ustaleń i obietnic, aby pokazać, że można na Tobie polegać.

Zachowaj uczciwość w komunikacji, unikaj kłamstw czy manipulacji. Udzielaj wsparcia w trudnych sytuacjach i zaangażuj się w jego życie, interesy i problemy, aby pokazać, że Ci na nim_jej zależy. Stwórz bezpieczne środowisko, w którym nastolatek może czuć się komfortowo. Wspólnie spędzajcie czas, rozmawiajcie.

W przypadku popełnienia błędów, przyznawaj się do nich, przepraszaj i podejmuj działania w celu naprawy sytuacji. Naucz nastolatka, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty, aby uniknąć pogłębiania nieufności. W niektórych przypadkach, gdy kryzys zaufania jest głęboki lub związany z trudnościami emocjonalnymi, konieczne może być wsparcie terapeutyczne.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.