Czym jest motywacja

Motywacja to wewnętrzna lub zewnętrzna siła, która pobudza i kieruje zachowaniem ludzkim w celu osiągnięcia określonych celów, realizacji dążeń czy satysfakcji. To uczucie lub impuls, które mobilizuje do podjęcia działań, dążenia do sukcesu i przekraczania trudności. Motywacja może wynikać z różnych źródeł, takich jak pragnienia, potrzeby, ambicje, wartości czy zewnętrzne bodźce, np. nagrody lub kary

Motywacja odgrywa istotną rolę w życiu jednostki, zarówno w sferze zawodowej, edukacyjnej, jak i osobistej. Efektywna motywacja może pomóc w pokonywaniu trudności, osiąganiu celów i doświadczaniu większej satysfakcji z życia. Co ważne, motywacja nie zależy od kompetencji szkolnych dziecka, lecz od tego, czy wierzy w to, że potrafi je wykorzystać. Dlatego dzieci o podobnych kompetencjach mogą radzić sobie w szkole różnie.

Przyczyny braku motywacji u młodzieży

 • Brak zrozumienia celu: młodzi ludzie mogą odczuwać brak motywacji, gdy nie widzą jasnego związku między tym, co robią, a ich długoterminowymi celami czy wartościami życiowymi.
 • Presja społeczna: oczekiwania społeczne dotyczące wyglądu, osiągnięć, czy stylu życia mogą wywoływać presję i brak motywacji wobec uczucia niezdolności spełnienia tych oczekiwań.
 • Brak perspektyw zawodowych: młodzież może tracić motywację, gdy nie widzi konkretnych perspektyw zawodowych lub nie jest pewna, jakie są jej pasje i zainteresowania.
 • Problemy zdrowotne i emocjonalne: zdrowie fizyczne i psychiczne może znacząco wpływać na motywację. Problemy zdrowotne czy doświadczanie trudności emocjonalnych mogą prowadzić do uczucia apatii.
 • Brak wsparcia społecznego: brak wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół czy innych istotnych osób może prowadzić do poczucia izolacji i utraty motywacji.
 • Niskie poczucie własnej wartości: młodzi ludzie, którzy doświadczają kryzysu tożsamości czy niskiego poczucia własnej wartości, mogą tracić motywację do podejmowania wysiłku.
 • Nudy i monotonia: rutyna i brak różnorodności w codziennym życiu mogą prowadzić do znudzenia i braku motywacji do podejmowania nowych wyzwań.
 • Brak konkretnych celów: brak jasno określonych celów, zarówno krótko- jak i długoterminowych, może sprawić, że młodzi ludzie nie widzą sensu w podejmowaniu wysiłku.
 • Presja edukacyjna: wysoka presja związana z wynikami szkolnymi, egzaminami czy konkurencją może prowadzić do stresu i braku motywacji.
 • Technologia i media społecznościowe: nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych czy gier komputerowych może przyczynić się do odwrócenia uwagi od bardziej konstruktywnych działań i celów.
 • Brak autonomii i kontroli: młodzież może tracić motywację, gdy czuje, że nie ma wpływu na własne życie czy decyzje, a wszystko jest dla nich z góry narzucone.
 • Znalezienie własnej tożsamości: okres dojrzewania to czas poszukiwania tożsamości. Młodzież może tracić motywację, gdy nie jest pewna, kim jest i jak się odnaleźć w świecie.

Rozwiązania dla tych problemów często wymagają zindywidualizowanego podejścia, uwzględniając specyficzne potrzeby i kontekst życiowy każdego młodego człowieka. Współpraca z dorosłymi, którzy ich wspierają, oraz poszukiwanie profesjonalnej pomocy może być kluczowe w odzyskaniu motywacji i pozytywnego podejścia do życia.

Jak wesprzeć dziecko jeśli zauważamy u niego spadek motywacji

Wsparcie wymaga empatii, zrozumienia i skoncentrowania się na indywidualnych potrzebach. Zainicjuj rozmowę z dzieckiem, aby zrozumieć, co mogło spowodować u niego spadek motywacji. Bądź gotów wysłuchać jego myśli, uczuć i obaw bez oceniania.

Razem z dzieckiem zastanówcie się, co mogło wpłynąć na spadek motywacji. Czy są to problemy w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami czy może kwestie osobiste? Pomóż dziecku określić krótko- i długoterminowe cele. To może pomóc w zobaczeniu sensu w podejmowaniu wysiłku i pokonywaniu trudności. Upewnij się, że oczekiwania wobec dziecka są realistyczne. Nadmierne naciskanie może prowadzić do stresu i utraty motywacji.

Skontaktuj się z nauczycielami, aby zrozumieć, czy są jakiekolwiek problemy szkolne. Razem z nimi można opracować plan działania, aby pomóc dziecku pokonać trudności. Zwracaj uwagę na osiągnięcia dziecka, nawet te małe – pochwal za wysiłek, nie tylko za wyniki. To buduje poczucie własnej wartości. Zachęcaj dziecko do angażowania się w to, co kocha. Zainteresowania i pasje mogą być źródłem motywacji i satysfakcji. Twórz w domu pozytywną atmosferę, w której dziecko czuje się akceptowane i bezpieczne. To sprzyja rozwojowi motywacji. Wspólnie pracujcie nad trudnościami w nauce. Pomoc w zrozumieniu materiałów czy wykonywanie zadań razem może sprawić, że proces nauki stanie się bardziej przyjemny. Pomóż dziecku rozwijać poczucie odpowiedzialności i samodzielności. Dzieci, które czują, że mają kontrolę nad swoim życiem, są bardziej skłonne do podejmowania wysiłku.

Proces odzyskiwania motywacji może wymagać czasu. Bądź cierpliwy i okazuj dziecku, że jesteś gotów wspierać je w każdym kroku. W razie potrzeby, zwróć się o pomoc do specjalistów, takich jak psycholog szkolny czy terapeuta. Dodatkowe wsparcie może być kluczowe w radzeniu sobie z trudnościami.


JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić? Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym? Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.