Udostępnij artykuł:

W dobie rosnących wyzwań społecznych, zarówno młodzież, jak i dorośli poszukują skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Socjoterapia, mimo że nie jest terminem nowym, w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu jako forma wsparcia psychospołecznego, szczególnie wśród młodzieży. Ta niezwykle ważna metoda terapeutyczna, skierowana jest do osób doświadczających różnorodnych problemów w funkcjonowaniu społecznym. 

Z wideo (oraz poniższego tekstu) dowiesz się:

  • czym jest socjoterapia?
  • po czym poznać, że warto skorzystać z socjoterapii?
  • jakie zadania stoją przed opiekunami dzieci?

Czym jest socjoterapia?

Głównym zadaniem socjoterapii jest wspomaganie młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości. Jest formą terapii skierowaną przede wszystkim do osób, u których występują zaburzenia funkcjonowania społecznego, nieumiejętność odnalezienia się w grupie oraz trudność w nawiązywaniu relacji społecznych, takie jak niedostosowanie, poczucie braku przynależności, wycofanie, stany lękowe, reagowanie złością. Głównymi celami socjoterapii są kształtowanie umiejętności społecznych, rozpoznawanie i kontrolowanie emocji, a także budowanie zdolności do tworzenia relacji. W odróżnieniu od psychoterapii, która głównie koncentruje się na leczeniu, socjoterapia obejmuje również cele rozwojowe i edukacyjne.

Po czym poznać, że warto skorzystać z socjoterapii?

Jeśli rodzic lub nauczyciel zauważa, że dziecko nie potrafi odnaleźć się w grupie, reaguje agresją lub wycofaniem, jest zestresowane i lękliwe szczególnie w sytuacjach społecznych, warto skorzystać z pomocy socjoterapeuty. W takich przypadkach współpraca z socjoterapeutą może pomóc dziecku w rozpoznawaniu trudnych emocji i uczeniu się, jak nawiązywać i utrzymywać relacje. Praca w grupie socjoterapeutycznej, oferująca bezpieczne warunki i akceptację, może być szczególnie korzystna, zwłaszcza gdy dziecko doświadcza stresu, braku uwagi od dorosłych lub musiało zmierzyć się z trudną, np. przemocową sytuacją i w jej wyniku utraciło pewność siebie.

Jakie zadania stoją przed opiekunami dzieci?

Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za własne dzieci i musimy mieć świadomość, jak własne sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem wpływają na nasze dzieci. Jeśli nie potrafimy w zdrowy sposób radzić sobie ze stresem i napięciem, nie będziemy umieć przekazać tej umiejętności dziecku, które wzorzec relacji i radzenia lub nieradzenia sobie z trudnościami, automatycznie przenosi na kontakty z innymi. Dlatego komunikacja, rozpoznawanie i zaspokajanie własnych potrzeb, a także zapewnienie akceptacji i zrozumienia dla dziecka są kluczowe w procesie wzrastania i radzenia sobie z trudnościami i poczuciem niedopasowania myśli, emocji i ciała u nastolatka.  Wspieranie dziecka w przezwyciężaniu kryzysów, w atmosferze otwartości, zaufania i bezpieczeństwa, nie tylko wzmacnia odporność psychiczną i umiejętność radzenia sobie ze stresem, ale także pomaga w budowaniu silniejszych więzi rodzinnych.

*

O tym, dlaczego i kiedy warto skorzystać z socjoterapii, oraz jakie zadania stoją przed opiekunami w kontekście wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży rozmawiają Anetta Rzepka, socjoterapeutka, psychoterapeuta rodziny, mama 3 córek i Aleksander Drzewiecki, Twórca Okoliczności i współzałożyciel Parenteen.pl, przewodniczący Rady Fundacji Dajemy Dzieciom siłę, tata 2 dzieci.

Zobacz nagranie „Moc socjoterapii”

Nagranie powstało we  współpracy z  Parenteen.pl. 

Powiązane tematy

Szukam pomocy: