Udostępnij artykuł:

Czynniki mające największy wpływ na samopoczucie młodych osób to rodzina i środowisko domowe, relacje z rówieśnikami, wpływ technologii i mediów społecznościowych oraz sytuacje kryzysowe takie jak pandemia czy konflikty zbrojne. Niewątpliwie to te obszary zasługują na naszą szczególną uwagę i zaangażowanie. Posłuchaj rozmowy ekspertów.

Z wideo (oraz poniższego tekstu) dowiesz się:

– Kto i z jakiego powodu korzysta z telefonu zaufania?

– Które sytuacje rodzinne mogą być źródłem cierpienia dziecka?

– Jaką rolę pełni telefon zaufania?

Kto i z jakiego powodu korzysta z telefonu zaufania? 

Większość dzwoniących stanowi młodzież w wieku 13-15 lat, a kolejną grupę tworzą osoby przed osiągnięciem 18. roku życia. Najmniej kontaktów pochodzi od dzieci w wieku 10-12 lat. Statystyki wskazują, że około 40% rozmów dotyczy problemów związanych z psychiką, takich jak wzmożony lęk, depresja, samookaleczenia czy poczucie izolacji. Kolejne częste tematy to kwestie rodzinne, takie jak komunikacja z bliskimi, trudności w przyjaźniach, pierwsze miłości, a także problemy szkolne. Nie brakuje również zgłoszeń dotyczących doświadczeń przemocy domowej lub rówieśniczej. Często dzwoniące osoby zgłaszają szereg różnorodnych trudności. Niekiedy potrzebują one po prostu rozmowy z kimś, kto jest gotów ich wysłuchać.

Rodzinne źródła cierpienia dziecka 

Z uwagi na ogromny wpływ rodziny na dobrostan i poczucie bezpieczeństwa dziecka, to właśnie problemy domowe mogą być przyczyną kryzysu. Dzieci odczuwają skutki problemów dorosłych, dlatego nawet codzienne trudności, jak pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny, utrata pracy przez jednego z rodziców czy kryzys psychiczny bliskiej osoby mogą wywołać niepokój. Konflikty między rodzicami, trudności związane z rozwodem czy śmiercią bliskiej osoby, a także problemy z uzależnieniami, mają poważny wpływ na ich samopoczucie. Bez odpowiedniego wsparcia i uwagi dzieci czują się bardzo samotne i często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. 

Rola telefonu zaufania 

Dla osób dzwoniących do telefonu zaufania, ważne jest poczucie akceptacji i zrozumienia. Rozmowa stanowi kluczową formę wsparcia i nawiązywania kontaktów. Przede wszystkim chodzi o wysłuchanie, poświęcenie uwagi i czasu. Młodzi ludzie często szukają stałego kontaktu i bezpiecznego miejsca, gdzie mogą podzielić się swoimi problemami. Pracownicy telefonu zaufania niejednokrotnie pełnią funkcje rodzica czy przyjaciela zastępczego, zawsze jednak dążą do uświadomienia dzwoniącemu jego własnych zasobów oraz zachęcają do poszukiwania wsparcia w bezpośrednim otoczeniu. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podejmowane są interwencje u odpowiednich służb lub osób bliskich.

*

O tym, z jakimi problemami najczęściej dzwonią młodzi ludzie i jak można ich wesprzeć rozmawiają: Agnieszka Duszyńska, psycholożka, koordynatorka zespołu „Bezpieczeństwo dzieci we współpracy z dorosłymi” w Programie Pomocy Telefonicznej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Aleksander Drzewiecki, Twórca Okoliczności i współzałożyciel Parenteen.pl, przewodniczący Rady Fundacji Dajemy Dzieciom siłę, tata 2 dzieci.

Zobacz nagranie „Wnioski z telefonu zaufania 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”

Nagranie powstało we współpracy z Parenteen.pl

Powiązane tematy

Szukam pomocy: