Czym jest hejt

Zwany także nienawiścią internetową, hejt to agresywne i wrogo nastawione zachowania online, które mają na celu znieważanie, obrażanie lub szkalowanie innych osób. Hejt może przybierać różne formy, takie jak komentarze rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne, czy ataki na tle wyznania, wyglądu zewnętrznego, orientacji seksualnej, czy innych cech danej osoby.

Wzrost dostępu do mediów społecznościowych sprawił, że hejt online stał się bardziej powszechny, a w środowisku szkolnym może przybierać bardzo złożone i zmasowane formy.

Podstawowe cechy hejtu

  • Agresja: hejt manifestuje się poprzez agresywne zachowania, zarówno werbalne, jak i non-werbalne. Może to obejmować obraźliwe słowa, groźby, poniżanie lub szkalowanie.
  • Anonimowość lub pseudonimowość: osoby dokonujące hejtu często ukrywają swoją tożsamość, co daje im poczucie bezkarności. W sieci łatwiej jest zachować anonimowość, co może zwiększać skłonność do agresywnego zachowania.
  • Motywacja do krzywdzenia: hejterzy często działają z zamiarem zranienia emocjonalnego lub psychicznego swojej ofiary. Motywacje hejtu mogą być różne, takie jak uprzedzenia, zazdrość, frustracja, czy też po prostu chęć sprawienia bólu innym.
  • Rozprzestrzenianie nienawiści: hejt często polega na rozpowszechnianiu negatywnych i szkodliwych treści wobec konkretnych osób lub grup społecznych.

Co kryje się za hejtem

Warto zauważyć, że hejt ma zawsze indywidualne i kontekstualne podłoże, a wiele czynników może się nakładać. Skuteczne przeciwdziałanie hejtowi wymaga zrozumienia tych różnych czynników i podejścia do nich w sposób holistyczny.

Hejt często wynika z uprzedzeń wobec danej grupy ludzi ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie czy inne cechy. Hejterzy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich działań i nie potrafią postawić się w sytuacji innych. Osoby, które mają trudności z radzeniem sobie ze stresem, mogą reagować agresją wobec innych, szukając ujścia dla swoich własnych problemów. Frustracja z własnej sytuacji życiowej może prowadzić do atakowania innych i najczęściej jest próbą odzyskania poczucia kontroli. Niektórzy hejterzy szukają uwagi i reakcji od innych. W ten sposób mogą próbować uzyskać pewnego rodzaju zadowolenie z przyciągania uwagi. Niektóre osoby angażują się w hejtowanie w celach rozrywkowych lub z zamiarem zdobycia reakcji od innych. Jest to forma trollingu, gdzie celem jest prowokacja i irytacja innych uczestników.

Jak reagować na hejt

Reagowanie na hejt może być trudne, ale istnieją skuteczne strategie, które mogą pomóc w zarządzaniu sytuacją.

Ucz dziecko, żeby nie brało hejtu do siebie. Uświadamiaj, że to, co mówią hejterzy, zazwyczaj mówi więcej o nich samych niż o hejtowanej osobie. Nie pozwól, aby ich słowa wpływały negatywnie na poczucie własnej wartości dziecka. Jeśli dziecko otrzymuje hejterskie komentarze lub wiadomości, użyj opcji blokowania, raportowania lub usuwania takich treści. To pomoże w ograniczeniu dalszej interakcji z osobami hejtującymi. Jeśli hejt ma miejsce na platformie internetowej, zgłoś incydent administracji tej strony. Wiele platform ma polityki dotyczące nienawiści i hejtu, które pozwalają na działania przeciwko sprawcom.

Jeśli hejt poważnie wpływa na zdrowie psychiczne dziecka, rozważ skonsultowanie się z psychologiem czy terapeutą. Profesjonalna pomoc może pomóc w radzeniu sobie z emocjami i skutkami hejtu. Jeśli jesteś gotów/a, możesz edukować innych na temat szkodliwości hejtu i promować kulturę szacunku. Możesz to robić poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami lub uczestniczenie w działaniach edukacyjnych. Pamiętaj, że reakcja na hejt zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji. Ważne jest, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i szukać wsparcia w sytuacji potrzeby. Jeśli hejt wydaje się być poważnym problemem, nie wahaj się skonsultować z profesjonalistą.

Jak przeciwdziałać?

Przeciwdziałanie hejtowi wymaga podejścia wielowymiarowego, zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczności. Podstawą jest promowanie edukacji na temat szkodliwości hejtu, uprzedzeń i dyskryminacji oraz tworzenie kultury online i offline, która promuje szacunek, akceptację i pozytywną komunikację. Pamiętaj, że poczucie osamotnienia w obliczu hejtu to trudne doświadczenie, ale istnieją środki zaradcze i wsparcie, które mogą pomóc w radzeniu sobie z nim. Zachęcaj do zgłaszania przypadków hejtu i przemocy internetowej na platformach społecznościowych oraz reaguj na nie. Dostarczaj wsparcie dla osób, które padły ofiarą hejtu. To może obejmować zarówno wsparcie emocjonalne, jak i pomoc w zgłaszaniu i reagowaniu na hejt.

Ważne jest, aby przeciwdziałanie hejtowi było wspólnym wysiłkiem społeczeństwa. Każdy ma rolę do odegrania w budowaniu bardziej tolerancyjnego, zróżnicowanego i szacunkowego środowiska.

Warto pamiętać!

  • Jeśli masz podejrzenia, że ktoś może być ofiarą przemocy psychicznej, ważne jest, aby być empatycznym, słuchać i zapewnić wsparcie. Zachęć tę osobę do rozmowy i szukania pomocy u profesjonalistów, takich jak psycholog, terapeuta czy pracownik socjalny. Przemoc psychiczna jest poważnym problemem i każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.
  • Jeśli jesteś ofiarą, ważne jest zgłoszenie sytuacji odpowiednim osobom w swoim otoczeniu, takim jak nauczyciele, dyrektorzy, rodzice czy inni zaufani dorosłych. Istnieją także organizacje i linie telefoniczne, które oferują wsparcie i porady dla osób dotkniętych bullyingiem.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.