Udostępnij artykuł:

Ważne jest, aby rozumieć, że prośba o pomoc nie jest oznaką słabości, ale odwagą i zdrowym podejściem do rozwiązywania problemów. Prośba o pomoc jest naturalna i zdrowa. Wszyscy potrzebujemy wsparcia czasami, i ważne jest, aby być w stanie prosić o pomoc, gdy tego potrzebujemy. Pracując nad pokonywaniem wewnętrznych barier i zmieniając nasze przekonania, możemy łatwiej się otwierać na pomoc i zbudować zdrowsze relacje z innymi. Bądź odważny i otwórz się na innych, szukając pomocy w trudnych sytuacjach.

Prośba o pomoc bywa trudna dla wielu z nas, ale jest ważną umiejętnością, która może przynieść wsparcie i rozwiązać problemy, z którymi się borykamy.

 

Dlaczego tak trudno przychodzi nam zwracanie się o pomoc

Wielu z nas dąży do niezależności i autonomii, co może prowadzić do obawy, że prośba o pomoc jest równoznaczna z przyznaniem się do słabości lub zależności od innych. Często mamy wewnętrzne przekonanie, że powinniśmy radzić sobie sami i nie obciążać innych swoimi problemami. Dodatkowo determinuje nas obawa przed odrzutem i negatywną reakcją innych osób. Martwimy się, że zostaniemy odrzuceni, niezrozumiani lub wyśmiani. Ta obawa może pochodzić z negatywnych doświadczeń z przeszłości lub z braku zaufania do innych.

Często stawiamy sobie bardzo wysokie oczekiwania i oczekujemy, że sami poradzimy sobie ze wszystkim, czujemy się bezpieczniej, gdy jesteśmy w pełni niezależni i samodzielni, dlatego gdy mamy prosić o pomoc odczuwamy poczucie winy lub wstydu. Może to wynikać z wewnętrznych przekonań, że jesteśmy niegodni lub niezasługujący na pomoc, lub że proszenie o pomoc jest oznaką słabości.

Jak prosić o pomoc w przyjazny i skuteczny sposób

 • Identyfikuj swoje potrzeby – zastanów się, jakiej konkretnej pomocy potrzebujesz. Określ, jaki problem chcesz rozwiązać lub jaką formę wsparcia chcesz otrzymać. Im bardziej jasno określisz swoje potrzeby, tym łatwiej będzie innym osobom zrozumieć, jak mogą Ci pomóc.
 • Wybierz odpowiedni moment – wybierz dogodny moment i odpowiednie otoczenie, w którym będziesz prosić o pomoc. Upewnij się, że osoba, do której się zwracasz, jest dostępna i gotowa Cię wysłuchać.
 • Bądź konkretny_a i jasny – wyraź swoje prośby w sposób konkretny i jasny. Zamiast ogólnych stwierdzeń, które mogą być niezrozumiałe opisz dokładnie, jakiej pomoc potrzebujesz i jak może ona wyglądać. 
 • Wyraź swoje uczucia i potrzeby – w swojej prośbie pamiętaj o wyrażeniu swoich uczuć i potrzeb. Skup się na wyrażeniu swoich emocji w sposób spokojny i szczerze.
 • Bądź otwarty_a na odmowę – pamiętaj, że nie zawsze każda osoba, do której się zwrócisz, będzie w stanie lub gotowa Ci pomóc. Nie bierz odmowy jako osobistej krytyki, ale szukaj innych możliwości wsparcia. Niezależnie od odpowiedzi, pamiętaj, że ważne jest, że się otworzyłeś_aś i wyraziłeś_aś swoje potrzeby.
 • Dziękuj za pomoc – kiedy ktoś oferuje Ci pomoc, pamiętaj o wyrażeniu wdzięczności. Dziękuj za zaangażowanie, czas i wsparcie, które otrzymujesz. To ważne, aby doceniać pomoc, która jest Ci udzielana.
 • Działaj na rzecz wzajemności – pamiętaj, że prośba o pomoc nie powinna być jednostronnym działaniem. W miarę możliwości staraj się być gotowym również pomóc innym, gdy sami tego potrzebują. Wzajemność jest ważnym aspektem relacji społecznych.

Przełamywanie oporu

Prośba o pomoc ma wiele korzyści i wartości. Oto kilka powodów, dlaczego warto prosić o pomoc:

 • Otrzymanie wsparcia i rozwiązanie problemu – prośba o pomoc daje Ci szansę otrzymania wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemu lub przezwyciężeniu trudności. Innym osobom może być łatwiej zaoferować perspektywę, wiedzę lub umiejętności, które mogą przyczynić się do znalezienia lepszych rozwiązań.
 • Rozwój osobisty – poproszenie o pomoc może przyczynić się do rozwoju osobistego. Dzięki otwarciu się na innych i ich perspektywy możesz nabyć nowe umiejętności, zdobyć wiedzę i rozwijać się jako osoba. Możesz również uczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami, co pomoże Ci w przyszłości.
 • Wzmocnienie relacji – prośba o pomoc może wzmocnić więzi międzyludzkie i relacje z innymi. Dając innym możliwość pomocy, wyrażasz zaufanie i pokazujesz, że cenisz ich obecność. Wspólna praca nad rozwiązaniem problemu może również zbliżyć was do siebie.
 • Lepsze zrozumienie siebie – prośba o pomoc może pomóc w lepszym zrozumieniu siebie. Wymaga od Ciebie precyzyjnego zdefiniowania swoich potrzeb i wyrażenia tego, czego naprawdę potrzebujesz. To proces refleksji i samowiedzy, który może prowadzić do większej samoświadomości.
 • Obniżenie stresu i lżejsze obciążenie – prośba o pomoc może złagodzić stres i obciążenie, które odczuwasz w związku z problemem lub trudnością. Dzielenie się ciężarem i dzielenie odpowiedzialności z innymi może odciążyć Cię i dać Ci przestrzeń na regenerację.
 • Zwiększenie zaufania i współpracy – poproszenie o pomoc może przyczynić się do zwiększenia zaufania między Tobą a innymi osobami. Pokazuje, że jesteś otwarty na współpracę i wspólną pracę nad rozwiązaniem problemu. To może budować pozytywne relacje i atmosferę wzajemnego wsparcia.
 • Dostęp do różnorodnych perspektyw – poproszenie o pomoc otwiera drzwi do różnorodnych perspektyw i doświadczeń. Innym osobom może być łatwiej dostrzec alternatywne rozwiązania, które sami nie widzisz. Możesz zdobyć nowe spojrzenie na problem i odkryć świeże idee.

Tekst opracowała Bożena Kowalkowska

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejscznajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.