Kryzys psychiczny

Kryzys psychiczny (emocjonalny) to szczególny rodzaj stresu, stan zachwiania równowagi psychicznej, emocjonalnej i fizjologicznej. Powstaje w wyniku trudnych /dużych / skomplikowanych wydarzeń życiowych, np. przeprowadzki, rozwód, wypadek, żałoba. Wpływa na światopogląd danej osoby oraz znane jej wartości, zaburza dotychczasowe funkcjonowanie. 

Kryzysy są uniwersalne, co oznacza, że może doświadczać ich każdy. Ich charakterystyczną cechą jest to, że stanowią przełomowy moment w życiu i zmuszają do przedefiniowania własnej tożsamości oraz sensu życia. Kryzys psychiczny zwykle jest ograniczony w czasie, ale bez odpowiedniego wsparcia może spowodować wystąpienie zaburzeń psychicznych i patologicznych zachowań (np. agresji, nadużywania alkoholu, samookaleczeń). Jednocześnie odpowiednio „przeżyty” i zaopiekowany kryzys może być szansą na samorozwój.

Typy kryzysów psychicznych

Sytuacyjne  – związane na przykład z utratą i żałobą, przemocą, traumą.

Rozwojowe – związane z okresem przemian np. dorastania.

Egzystencjalne – związane z doskonaleniem i wzrostem osobowości, dotyczą wątpliwości sensu własnych działań, celu życia, odpowiedzialności, niezależności, wolności.

Środowiskowe – związane z katastrofami wywołanymi przez naturę lub człowieka, np. powódź, pożar, konflikty zbrojne, kryzys gospodarczy.

Czym jest interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa (inaczej wsparcie emocjonalne), to krótkoterminowa pomoc stosowana w nagłych przypadkach kryzysu psychicznego. To podejście nastawione na pomoc osobom w kryzysie, po urazach, traumach, ciężkich doświadczeniach, trudnych wydarzeniach. Celem interwencji jest pomoc w rozwiązaniu problemu, zredukowanie lęków klienta i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, a także powrót do równowagi psychicznej.

Różnice między interwencją i terapią

Interwencja zakłada serię spotkań indywidualnych, podobnie jak psychoterapia, jednak jej celem  jest rozwiązanie bieżącego problemu i wsparcie emocjonalne, a nie, jak w przypadku psychoterapii –  modyfikacja struktur psychicznych. Interwencji kryzysowi to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii kryzysu. W przypadku terapii mówimy o psychoterapeutach, którzy mają specjalistyczną wiedzę w psychoterapii w wybranym nurcie/nurtach. Interwencja może trwać kilka tygodni a częstotliwość spotkań zależna jest od potrzeb. Psychoterapia trwa zwykle od kilku tygodni do nawet kilku lat i odbywa się regularnie, w stałym rytmie.

Efekty interwencji kryzysowej

Interwencja pomaga uporać się z problemem i wyjść z kryzysu. Jednocześnie uczy umiejętności skutecznego radzenia sobie z problemami, poprzez zwiększenie kompetencji i samoświadomości.Najważniejszym efektem interwencji może być więc uzyskanie sprawczości i kontroli nad własnym problemem.

Jeśli zachowanie bliskiej osoby Cię niepokoi, pamiętaj, że to nie jest Twoja odpowiedzialność, żeby dźwigać na sobie obowiązek udzielenia jej pomocy. To, co możesz i należy zrobić, to zgłosić swoje obserwacje zaufanej osobie dorosłej: może to być rodzic osoby, której Twój niepokój dotyczy, ale może to być Twój rodzic, pedagog szkolny, psycholog czy nauczyciel, któremu ufasz.


JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.