Zaniedbanie rodzicielskie odnosi się do braku odpowiedniej opieki, uwagi, wsparcia lub podstawowych potrzeb dziecka przez rodziców lub opiekunów. Może to przybierać różne formy i mieć różne konsekwencje dla dziecka.

Przykłady zaniedbania rodzicielskiego

 • Zaniedbanie fizyczne: brak zapewnienia dziecku odpowiedniego pożywienia, ubrań, opieki medycznej, bezpiecznego miejsca do życia lub opieki nad higieną.
 • Zaniedbanie emocjonalne: ignorowanie potrzeb emocjonalnych dziecka, brak wsparcia emocjonalnego, brak ciepła, miłości, zaniedbanie uczuć dziecka.
 • Zaniedbanie edukacyjne: brak zapewnienia odpowiedniej edukacji, pomocy w nauce, wsparcia w rozwoju umiejętności intelektualnych.
 • Zaniedbanie medyczne: odmowa dostępu do opieki zdrowotnej, unikanie leczenia chorób lub stanów zdrowotnych dziecka.
 • Zaniedbanie nadzoru: brak nadzoru nad dzieckiem w sposób, który prowadzi do narażenia go na niebezpieczeństwo lub ryzyko, np. pozostawienie dziecka bez opieki przez długi czas.
 • Zaniedbanie emocjonalnej bezpieczeństwa: tworzenie niebezpiecznego środowiska domowego poprzez przemoc, brak bezpieczeństwa fizycznego lub emocjonalnego.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek z tych objawów u dziecka, wskazujących na zaniedbanie rodzicielskie, ważne jest, aby skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak opieka społeczna, szkoła, czy służby zdrowia, które mogą podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia dziecku w przypadku zaniedbania rodzicielskiego.

Przyczyny zaniedbania

Istnieje wiele różnych powodów, dla których rodzic może zaniedbywać swoje dziecko, a niektóre z nich mogą być bardzo złożone i wynikać z wielu czynników. Rodzic może mieć własne problemy zdrowotne, psychiczne, finansowe lub uzależnienia, co może wpływać na jego zdolność do właściwej opieki nad dzieckiem. Stres związany z pracą, życiem osobistym, problemami finansowymi może sprawić, że rodzic jest mniej skupiony na potrzebach swojego dziecka. Niektórzy rodzice mogą mieć trudności w radzeniu sobie z rosnącymi potrzebami i wymaganiami swojego nastolatka. Podobnie jak mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie są potrzeby ich nastolatka lub mogą nie mieć dostępu do odpowiednich zasobów, aby im sprostać. Trudne relacje między rodzicem a dzieckiem, konflikty rodzinne lub rozpad małżeństwa/relacji mogą wpłynąć na to, jak rodzic traktuje swoje dziecko. Czasem normy kulturowe, społeczne lub ekonomiczne mogą sprawić, że rodzic nie jest w stanie zapewnić dziecku odpowiedniej opieki i wsparcia. Niektórzy rodzice mogą nie mieć dostępu do odpowiednich źródeł wsparcia lub edukacji w zakresie opieki nad dziećmi.

Wiele z tych powodów może się wzajemnie przeplatać, a każda sytuacja może być unikalna. Ważne jest, aby zrozumieć, że zaniedbanie ze strony rodziców może być skomplikowanym problemem, ale ważne jest zapewnienie wsparcia i pomocy zarówno dziecku, jak i rodzicom, aby poprawić sytuację i zapewnić dobre warunki rozwoju dla nastolatka.

W przypadku podejrzenia zaniedbania rodzicielskiego ważne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia dziecku. Oto kilka kroków, które można podjąć:

 1. Zgłoszenie opieki społecznej: skontaktuj się z lokalnym urzędem opieki społecznej lub odpowiednią instytucją ds. ochrony dzieci i młodzieży. Opisz swoje obawy i podaj wszystkie istotne informacje na temat sytuacji.
 2. Kontakt z służbami zdrowia: jeśli dziecko potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej, skontaktuj się z odpowiednimi służbami zdrowia.
 3. Rozmowa z nauczycielem lub pracownikiem socjalnym: jeśli jesteś nauczycielem lub pracownikiem socjalnym i masz podejrzenia zaniedbania, zgłoś swoje obawy swojemu przełożonemu lub odpowiednim władzom.
 4. Wsparcie dla dziecka: jeśli to możliwe, staraj się wesprzeć dziecko, okazać mu wsparcie i zrozumienie. Może to być dla niego trudny czas, więc ważne jest, aby wiedziało, że ktoś się nimi interesuje.
 5. Dokumentacja: jeśli masz dowody (np. notatki, zdjęcia, daty i zdarzenia), zapisz je. Dokumentacja może być pomocna w przypadku dalszych działań.
 6. Rozmowa z rodzicami: jeśli to możliwe i bezpieczne, porozmawiaj z rodzicami dziecka. Niektóre sytuacje mogą wynikać z braku świadomości lub innych problemów, dlatego ważne jest podejście ze zrozumieniem i empatią.
 7. Kontakt z odpowiednimi organizacjami: możesz również skontaktować się z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami dzieci, które mogą świadczyć wsparcie lub doradztwo.
 8. Kontynuuj monitorowanie: pamiętaj o monitorowaniu sytuacji. Czasem jedno zgłoszenie może nie rozwiązać problemu, dlatego ważne jest, aby być czujnym i reagować na ewentualne dalsze znaki zaniedbania.

Jak być wspierającym rodzicem

Wspieranie dorastającego dziecka, które boryka się ze smutkiem i przygnębieniem, wymaga delikatności, cierpliwości, empatii i gotowości do wsłuchania się w jego potrzeby. Pamiętaj, że każdy ma inne potrzeby i to, co działa dla jednego, niekoniecznie będzie odpowiednie dla drugiego. Oto kilka sposobów, jak być bardziej wspierającym rodzicem:

 1. Słuchanie i empatia: bądź otwarty na potrzeby i uczucia swojego dziecka. Słuchaj uważnie i z empatią, okazując zrozumienie dla jego perspektywy.
 2. Dostarczanie bezpiecznego środowiska: zapewnij stabilność i bezpieczeństwo w domu. Dziecko potrzebuje miejsca, gdzie będzie czuło się akceptowane i bezpieczne.
 3. Rozmowa, a nie krytyka: stosuj komunikację opartą na otwartości, szacunku i braku osądzania. Unikaj krytyki, a zamiast tego skup się na budowaniu zaufania.
 4. Akceptacja: akceptuj swoje dziecko takim, jakie jest, z jego mocnymi i słabymi stronami. To, że jest inne, nie oznacza, że jest gorsze.
 5. Wsparcie w trudnych momentach: bądź obok swojego dziecka, gdy przeżywa trudności. Udzielaj wsparcia, pomagaj w rozwiązywaniu problemów, ale pozwól mu również na samodzielność.
 6. Promowanie zdrowego rozwoju: wspieraj rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka. Zachęcaj je do zdrowych zachowań i umiejętności samodzielnego myślenia.
 7. Uznawanie wysiłku: chwal dziecko za wysiłek i starania, nawet jeśli nie zawsze osiąga sukces. To motywuje do dalszej pracy i stymuluje rozwój.
 8. Bycie przykładem: bądź dobrym przykładem dla swojego dziecka. Pokazuj, jak radzić sobie z trudnościami, szacunek dla innych i umiejętność radzenia sobie z emocjami.
 9. Stosowanie konsekwencji, nie surowości: ustal zasady i granice, ale stosuj je konsekwentnie i w sposób odpowiedni do wieku dziecka, nie używaj surowości czy kar cielesnych.
 10. Niezależność i autonomia: zachęcaj do samodzielności i podejmowania decyzji, ucząc, jak podejmować odpowiedzialność za swoje czyny.
 11. Ukazanie miłości: wyrażaj miłość i troskę w sposób dostosowany do potrzeb dziecka, okazując wsparcie i ciepło.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.