Czym jest poczucie przynależności

Poczucie przynależności w szkole może być kluczowe dla dobrej integracji społecznej i ogólnego samopoczucia ucznia. Osoba, która dobrze się czuje w swojej szkole, zazwyczaj ma przyjaciół i współpracuje z nimi, nawiązuje relacje i czuje się zaakceptowana przez grupę. Często uczestniczy w spotkaniach, wydarzeniach, czy działaniach związanych z daną grupą ludzi, czujesz się związanx z daną społecznością i identyfikuje się jako jej część.

Dodatkowo poczucie przynależności często idzie w parze z dobrymi relacjami z nauczycielami. Uczeń czuje się zrozumiany, wspierany i doceniany przez swoich nauczycieli. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko szkolne stwarzało atmosferę akceptacji, wspierania i integracji, aby każdy uczeń mógł czuć się związany ze swoją szkołą.

Jednak odczuwanie poczucia przynależności może być różne dla każdej osoby i zależy od indywidualnych potrzeb, wartości i doświadczeń życiowych. Dla niektórych stworzenie więzi nawet z jedną wybraną osobą może być wystarczające, innym potrzebna jest grupa osób.

Oto kilka oznak, które mogą wskazywać, że dziecko czuje się częścią społeczności lub grupy

  • Satysfakcja i radość: czuje satysfakcję i radość z uczestnictwa w grupie lub społeczności.
  • Wsparcie: ma dostęp do wsparcia emocjonalnego w grupie. Może dzielić się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami, a inni reagują z zrozumieniem i wspierają je.
  • Akceptacja i szacunek: czuje się akceptowanx i szanowanx przez innych w grupie.
  • Wspólne wartości i cele: dzieli wspólne wartości i cele z grupą. Identyfikuje się z grupą.
  • Aktywne uczestnictwo: uczestniczy w działaniach grupy i bierze udział w różnych wydarzeniach.
  • Wzajemna troska: czuje, że inni członkowie grupy troszczą się o jego dobrostan. Istnieje wzajemna troska i gotowość do pomocy w trudnych sytuacjach.
  • Poczucie bezpieczeństwa: czuje się bezpiecznx i komfortowo w obecności innych członków grupy. Nie ma obawy przed odrzuceniem czy negatywnymi konsekwencjami za bycie sobą.

Przyczyny braku poczucia przynależności

Brak poczucia przynależności wśród młodzieży to istotny problem, który może negatywnie wpływać na ich zdrowie psychiczne i emocjonalne. Poczucie izolacji społecznej może wynikać z różnych czynników. Najczęstszą przyczyną jest problem w relacjach społecznych, konflikty i nieporozumienia. Często związane jest to z odrzuceniem lub brakiem akceptacji przez rówieśników oraz niską samooceną – osoby z niskim poczuciem własnej wartości mogą skłaniać się do myślenia, że nie są godne przynależenia do danej grupy.

Dodatkowo oczekiwania społeczne i presja, aby dostosować się do pewnych norm czy standardów, mogą skutkować poczuciem wyobcowania. Podobnie jak trudne sytuacje rodzinne (konflikty czy brak wsparcia), mogą wpływać na ogólne dobre samopoczucie młodej osoby.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić? Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym? Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.