Czym jest odporność psychiczna

Odporność psychiczna, nazywana także elastycznością psychiczną, odnosi się do zdolności jednostki do radzenia sobie ze stresem, trudnościami życiowymi, traumą czy innymi wyzwaniami psychicznymi. To umiejętność dostosowywania się do zmian, utrzymywania równowagi emocjonalnej i skutecznej radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Odporność psychiczna nie oznacza braku trudności czy problemów w życiu, ale raczej umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi.

 

Filary silnej psychiki

 • Kontrola: umiejętność zarządzania emocjami, poczucie wpływu na własne życie.
 • Zaangażowanie: zorientowanie na ukończenie zadania, zorientowanie na osiąganie celów
 • Pewność siebie: wiara we własne umiejętności, pewność siebie w relacjach interpersonalnych
 • Wyzwanie: nauka przez własne doświadczenie, podejmowanie ryzyka.

Nad odpornością psychiczną, możemy stale pracować, ponieważ jest to umiejętność zależna od naszego działania poprzez radzenie sobie z wyzwaniami. Osoby, które przeszły dużo trudności, nie mają super mocy i nie są niezniszczalne. Pracują one nad swoją odpornością psychiczną.

Jakie czynnika wpływają na odporność psychiczną

Odporność psychiczna wśród młodzieży odnosi się do zdolności radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, trudnościami i stresem, które mogą występować w okresie dorastania. Młodzież jest szczególnie podatna na różnego rodzaju presje społeczne, edukacyjne, emocjonalne i fizyczne, co sprawia, że rozwijanie zdolności radzenia sobie staje się kluczowym elementem ich zdrowego rozwoju.

Warto podkreślić, że rozwijanie odporności psychicznej u młodzieży to proces, który wymaga uwagi i wsparcia ze strony rodziny, edukatorów i społeczności. Dbałość o zdrowie psychiczne młodzieży ma istotne znaczenie dla ich ogólnego dobrostanu i przyszłego rozwoju.

 • Wsparcie społeczne: młodzież, która ma silne relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi, może łatwiej radzić sobie z trudnościami. Wsparcie społeczne dostarcza emocjonalnego oparcia i stabilności.
 • Edukacja emocjonalna: umiejętność rozumienia i radzenia sobie z własnymi emocjami jest kluczowym elementem odporności psychicznej. Edukacja emocjonalna może pomóc młodzieży w nauce zdrowego wyrażania i zarządzania emocjami.
 • Samodyscyplina i umiejętność planowania: umiejętność zarządzania czasem, planowania celów i wyznaczania priorytetów może pomóc młodzieży w radzeniu sobie z obowiązkami i stresem związanym z edukacją i życiem codziennym.
 • Umiejętność budowania zdrowych relacji: nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z innymi ludźmi jest istotne dla dobrej odporności psychicznej. To także rozwijanie umiejętności komunikacji, empatii i zrozumienia różnic między ludźmi.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań: posiadanie pasji i zainteresowań może stanowić istotny element wsparcia psychicznego. Angażowanie się w działalność, która sprawia przyjemność, może pomóc w zminimalizowaniu stresu i zwiększeniu satysfakcji życiowej.
 • Wsparcie szkolne: edukacyjne środowisko szkolne może wpływać na odporność psychiczną młodzieży. Tworzenie przyjaznych, wspierających klimatów w szkole może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami edukacyjnymi.
 • Ukierunkowanie na rozwój osobisty: zachęcanie młodzieży do ciągłego rozwoju osobistego i nauki przez doświadczenie może pomóc w budowaniu pozytywnej postawy wobec trudności.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejscznajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.