Czym jest wypalenie rodzicielskie

Termin „wypalenie rodzicielskie” odnosi się do stanu psychicznego i emocjonalnego, w którym rodzice doświadczają chronicznego stresu, zmęczenia oraz braku zadowolenia z roli rodzica. To zjawisko jest podobne do ogólnego pojęcia „wypalenia zawodowego”, które dotyczy uczucia wykończenia i zmęczenia w pracy. W kontekście rodzicielstwa oznacza, że rodzice mogą czuć się przytłoczeni wymaganiami związanymi z opieką nad dziećmi, edukacją, pracą domową i innymi obowiązkami związanymi z rodzicielstwem.

Objawy wypalenia rodzicielskiego

  • Brak energii i motywacji do angażowania się w obowiązki rodzicielskie.
  • Emocjonalne wycofanie się wobec dzieci.
  • Poczucie beznadziejności lub frustracji związanej z rodzicielstwem.
  • Zwiększone uczucie irytacji i gniewu w kontaktach z dziećmi.
  • Trudności w utrzymaniu równowagi między życiem rodzinnych a indywidualnymi potrzebami.
  • Zanik zainteresowań i aktywności, które były wcześniej przyjemne.
  • Problemy ze snem, zdrowiem fizycznym i emocjonalnym.

Wypalenie rodzicielskie może mieć negatywny wpływ zarówno na rodziców, jak i na dzieci. Dlatego ważne jest, aby rodzice zwracali uwagę na swoje samopoczucie i podejmowali kroki w celu zapobiegania wypaleniu. Odpowiednia samoobserwacja, wsparcie społeczne, przerwy od obowiązków rodzicielskich i ewentualnie terapia lub konsultacje psychologiczne mogą pomóc w radzeniu sobie z tym zjawiskiem.

Z czego wynika wypalenie rodzicielskie

Wypalenie rodzicielskie jest złożonym zjawiskiem, które może wynikać z różnych czynników i interakcji między nimi. Rodzice często narażeni są na presję społeczną i oczekiwania dotyczące doskonałości w rodzicielstwie. Współcześnie stawia się duży nacisk na to, że rodzice powinni być idealni i doskonale radzić sobie z opieką nad dziećmi, co może prowadzić do poczucia niewystarczalności i stresu. Wymagania związane z opieką nad dziećmi, pracą domową, pracą zawodową i innymi obowiązkami prowadzą do nadmiernego obciążenia. Dodatkowo brak wsparcia ze strony partnera, rodziny, przyjaciół czy społeczności powoduje, że rodzice czują się osamotnieni i przeciążeni. Codzienne powtarzające się czynności i rutyna związane z opieką nad dziećmi i obowiązkami domowymi oraz brak czasu na odpoczynek, a także wychowywanie wymagającego dziecka z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi mogą wymagać dodatkowej uwagi i energii, co może prowadzić do wyczerpania rodziców.


JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić? Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym? Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.