Czym jest poczucie przynależności

Poczucie przynależności w szkole jest bardzo ważnym czynnikiem dobrego samopoczucia nastolatka. Ludzie w każdym wieku potrzebują akceptacji, bliskości i zrozumienia, a w wieku dojrzewania ta potrzeba jest szczególnie silna. Poczucie, że jest się ważną częścią grupy, pomaga młodym osobom budować pozytywną samoocenę, motywację do działania (także do nauki) i własną tożsamość.

Osoba, która dobrze się czuje w swojej szkole, zazwyczaj ma przyjaciół i współpracuje z nimi, nawiązuje relacje i czuje się zaakceptowana przez grupę. Poczucie przynależności często idzie w parze z dobrymi relacjami z nauczycielami. Uczeń czuje się zrozumiany, wspierany i doceniany. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko szkolne stwarzało atmosferę akceptacji, wspierania i integracji, aby każdy uczeń mógł czuć się związany ze swoją szkołą.

Jednak odczuwanie poczucia przynależności może być różne dla każdej osoby i zależy od indywidualnych potrzeb, wartości i doświadczeń życiowych. Dla niektórych stworzenie więzi nawet z jedną wybraną osobą może być wystarczające, innym potrzebna jest grupa osób.

Oto kilka oznak, które mogą wskazywać, że czujesz się częścią społeczności lub grupy

  • Satysfakcja i radość: czujesz satysfakcję i radość z uczestnictwa w grupie lub społeczności.
  • Wsparcie: masz dostęp do wsparcia emocjonalnego w grupie. Możesz dzielić się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami, a inni reagują ze zrozumieniem i wspierają Cię.
  • Akceptacja i szacunek: czujesz się akceptowany_a_e i szanowan_a_e przez innych w grupie.
  • Wspólne wartości i cele: dzielisz wspólne wartości i cele z grupą. Identyfikujesz się z grupą.
  • Aktywne uczestnictwo: uczestniczysz w działaniach grupy i bierzesz udział w różnych wydarzeniach.
  • Wzajemna troska: czujesz, że inni członkowie grupy troszczą się o Ciebie. Istnieje wzajemna troska i gotowość do pomocy w trudnych sytuacjach.
  • Poczucie bezpieczeństwa: czujesz się bezpiecznie i komfortowo w obecności innych członków grupy. Nie ma obawy przed odrzuceniem czy negatywnymi konsekwencjami za bycie sobą.

Przyczyny braku poczucia przynależności

Poczucie izolacji społecznej jest bardzo trudnym doświadczeniem. Najczęstszą przyczyną jest problem w relacjach społecznych, konflikty i nieporozumienia. Często związane jest to z odrzuceniem lub brakiem akceptacji przez rówieśników oraz niską samooceną.

Dodatkowo oczekiwania społeczne i presja, aby dostosować się do pewnych norm czy standardów, mogą skutkować poczuciem wyobcowania. Podobnie jak trudne sytuacje rodzinne (konflikty czy brak wsparcia), mogą wpływać na ogólne samopoczucie młodej osoby.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić? Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym? Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.