Czym jest motywacja

Motywacja to wewnętrzna lub zewnętrzna siła, która pobudza i kieruje zachowaniem ludzkim w celu osiągnięcia określonych celów, realizacji dążeń czy satysfakcji. To uczucie lub impuls, które mobilizuje do podjęcia działań, dążenia do sukcesu i przekraczania trudności. Motywacja może wynikać z różnych źródeł, takich jak pragnienia, potrzeby, ambicje, wartości czy zewnętrzne bodźce, np. nagrody lub kary.

Motywacja odgrywa istotną rolę w życiu jednostki, zarówno w sferze zawodowej, edukacyjnej, jak i osobistej. Efektywna motywacja może pomóc w pokonywaniu trudności, osiąganiu celów i doświadczaniu większej satysfakcji z życia. Co ważne, motywacja nie zależy od kompetencji szkolnych dziecka, lecz od tego, czy wierzy w to, że potrafi je wykorzystać. Dlatego dzieci o podobnych kompetencjach mogą radzić sobie w szkole różnie.

Przyczyny braku motywacji u młodzieży

 • Brak zrozumienia celu: młodzi ludzie mogą odczuwać brak motywacji, gdy nie widzą jasnego związku między tym, co robią, a ich długoterminowymi celami czy wartościami życiowymi.
 • Presja społeczna: oczekiwania społeczne dotyczące wyglądu, osiągnięć, czy stylu życia mogą wywoływać presję i brak motywacji wobec uczucia niezdolności spełnienia tych oczekiwań.
 • Brak perspektyw zawodowych: młodzi ludzie mogą tracić motywację, gdy nie widzą konkretnych perspektyw zawodowych lub nie są pewni, jakie są ich pasje i zainteresowania.
 • Problemy zdrowotne i emocjonalne: zdrowie fizyczne i psychiczne może znacząco wpływać na motywację. Problemy zdrowotne czy doświadczanie trudności emocjonalnych mogą prowadzić do uczucia apatii.
 • Brak wsparcia społecznego: brak wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół czy innych istotnych osób może prowadzić do poczucia izolacji i utraty motywacji.
 • Niskie poczucie własnej wartości: młodzi ludzie, którzy doświadczają kryzysu tożsamości czy niskiego poczucia własnej wartości, mogą tracić motywację do podejmowania wysiłku.
 • Nudy i monotonia: rutyna i brak różnorodności w codziennym życiu mogą prowadzić do znudzenia i braku motywacji do podejmowania nowych wyzwań.
 • Brak konkretnych celów: brak jasno określonych celów, zarówno krótko- jak i długoterminowych, może sprawić, że młodzi ludzie nie widzą sensu w podejmowaniu wysiłku.
 • Presja edukacyjna: wysoka presja związana z wynikami szkolnymi, egzaminami czy konkurencją może prowadzić do stresu i braku motywacji.
 • Technologia i media społecznościowe: nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych czy gier komputerowych może przyczynić się do odwrócenia uwagi od bardziej konstruktywnych działań i celów.
 • Brak autonomii i kontroli: młodzież może tracić motywację, gdy czuje, że nie ma wpływu na własne życie czy decyzje, a wszystko jest dla nich z góry narzucone.
 • Znalezienie własnej tożsamości: okres dojrzewania to czas poszukiwania tożsamości. Młodzież może tracić motywację, gdy nie jest pewna, kim jest i jak się odnaleźć w świecie.

Rozwiązania dla tych problemów często wymagają zindywidualizowanego podejścia, uwzględniającego specyficzne potrzeby i kontekst życiowy każdego młodego człowieka. Współpraca z dorosłymi, którzy ich wspierają, oraz poszukiwanie profesjonalnej pomocy może być kluczowe w odzyskaniu motywacji i pozytywnego podejścia do życia.

Jak radzić sobie z brakiem motywacji

Pierwszym krokiem w radzeniu sobie z problemami w nauce jest zidentyfikowanie ich przyczyn. Czy to wynika z trudności w zrozumieniu materiału, problemów ze skupieniem, czy może z osobistych spraw? Spróbuj ustalić cele krótko- i długoterminowe. Cele te powinny być realistyczne i dostosowane do Twoich umiejętności, co pomoże w budowaniu motywacji. Rozwijaj umiejętności organizacyjne – nauka efektywnych umiejętności organizacyjnych, takich jak planowanie czasu czy skuteczne notatki, może znacząco poprawić wyniki szkolne. Ale przede wszystkim porozmawiaj o swoich trudnościach z kimś dorosłym.


JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić? Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym? Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.