Czym jest bodyshaming

Bodyshaming to praktyka krytykowania, oceniania lub poniżania innych osób ze względu na ich wygląd fizyczny, w tym kształt ciała, wagę, wygląd skóry czy innych cech związanych z wyglądem. Jest to forma dyskryminacji, która może powodować szkody emocjonalne, psychiczne i fizyczne u osób, które są jej ofiarami.

Bodyshaming ma szkodliwe konsekwencje, takie jak obniżone poczucie własnej wartości, problemy związane z zaburzeniami odżywiania, depresja, lęki społeczne i inne problemy zdrowia psychicznego.

Formy bodyshamingu

  • Komentarze Werbalne: uwagi, które krytykują czyjąś wagę, wygląd lub inne cechy związane z ciałem. Mogą to być zarówno bezpośrednie komentarze, jak i żarty czy drwiny.
  • Krytyka Wizerunku w Mediach Społecznościowych: ludzie często są narażeni na bodyshaming poprzez komentarze, opinie czy manipulacje zdjęciami na mediach społecznościowych, co może wpływać na ich poczucie własnej wartości.
  • Nacisk na Diety i Wygląd: narzucanie standardów piękna i sugerowanie, że tylko jeden rodzaj ciała jest atrakcyjny, może prowadzić do presji na podjęcie diety czy innych rygorystycznych zmian w wyglądzie.
  • Porównywanie się z Innymi: Bodyshaming może być skutkiem porównywania się z innymi osobami i czucia się nieatrakcyjnym czy niegodnym ze względu na różnice w wyglądzie.
  • Zmuszanie do Zmiany Wyglądu: bodyshaming może skutkować presją społeczną, aby osoby doświadczające go poddały się drastycznym zmianom w wyglądzie, co może prowadzić do niezdrowego stylu życia.

Jak sobie radzić z bodyshamingiem

Rozmawiaj o swoich uczuciach. Dzielenie się swoimi uczuciami z zaufanymi przyjaciółmi, rodziną lub nauczycielami może pomóc w zrozumieniu, że nie jesteś sam/a z tym problemem. Otwórz się na wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny lub innych bliskich osób. Czasem dzielenie się z kimś, kto Cię rozumie, może pomóc w przezwyciężeniu trudności. Unikaj porównywania się z innymi. Przypominaj sobie, że każdy jest unikalny i piękny na swój sposób. Unikaj porównywania się z idealizowanymi obrazami na mediach społecznościowych i zrozum, że to, co widzisz, nie zawsze odzwierciedla rzeczywistości. Rozwijaj świadomość różnorodności ciał i piękna. Pamiętaj, że idea piękna różni się w zależności od perspektywy, kultury i indywidualnych doświadczeń. Skup się na rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Angażowanie się w aktywności, które sprawiają Ci radość, może zwiększyć poczucie własnej wartości niezależnie od wyglądu. Koncentruj się na zdrowych nawykach, takich jak regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta, bez koncentrowania się na chęci utraty wagi czy zmianie swojego wyglądu. Skoncentruj się na rozwijaniu swoich mocnych stron, pozytywnych cech charakteru i zdolności, które sprawiają, że jesteś wyjątkowx.

Jeśli trudności związane z akceptacją własnego wyglądu są głęboko zakorzenione, zastanów się nad skonsultowaniem się z psychologiem czy terapeutą. Oni mogą pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Warto pamiętać!

  • Jeśli masz podejrzenia, że ktoś może być ofiarą przemocy psychicznej, ważne jest, aby być empatycznym, słuchać i zapewnić wsparcie. Zachęć tę osobę do rozmowy i szukania pomocy u profesjonalistów, takich jak psycholog, terapeuta czy pracownik socjalny. Przemoc psychiczna jest poważnym problemem i każda osoba zasługuje na bezpieczeństwo i wsparcie.
  • Jeśli jesteś ofiarą, ważne jest zgłoszenie sytuacji odpowiednim osobom w swoim otoczeniu, takim jak nauczyciele, dyrektorzy, rodzice czy inni zaufani dorosłych. Istnieją także organizacje i linie telefoniczne, które oferują wsparcie i porady dla osób dotkniętych bullyingiem.

JAK I GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

Masz problem i nie wiesz, gdzie się zwrócić?Tu znajdziesz wszystkie ważne numery pomocowe.

Szukasz eksperta, psychologa, psychiatry? Tu znajdziesz listę miejsc, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc.

Podejrzewasz, że ktoś ma problemy ze zdrowiem psychicznym?Tu znajdziesz 6 prostych kroków, które pokazują, jak zareagować.