Udostępnij artykuł:

W poniższym wideo Adela przyznaje, że niejednokrotnie czuje się przytłoczona oczekiwaniami, jakie stawia przed nią świat. Obserwując sukcesy rówieśników i zaradność swoich rodziców, czuje się niewystarczająca. Posłuchaj rozmowy dwojga nastolatków na temat ich odczuć związanych z presją ideału.

Z wideo (oraz poniższego tekstu) dowiesz się:

– na czym polega presja ideału,

– jaką rolę pełnią media społecznościowe,

– jak można pomóc, będąc rodzicem.

Na czym polega presja ideału

Presja ideału to ciągła potrzeba spełniania wysokich standardów i oczekiwań, zarówno tych narzucanych przez społeczeństwo, jak i przez jednostki samego siebie. W kontekście młodzieży presja ideału objawia się często poprzez oczekiwania rodziców co do osiągnięć szkolnych, wyglądu czy zachowania. Również rówieśnicy mogą wywierać presję poprzez promowanie pewnych standardów piękna, popularności czy sukcesu społecznego.

Presja ideału może prowadzić do poczucia niepewności, niskiego poczucia wartości, lęku przed niepowodzeniem oraz stresu. Osoby narażone na tę presję często mogą starać się spełnić oczekiwania innych kosztem swojego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Jaką rolę pełnią media społecznościowe

Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w kreowaniu presji ideału poprzez prezentowanie idealnych wersji życia innych ludzi oraz promowanie perfekcyjnego wizerunku siebie. Ciągłe bombardowanie zdjęciami z pozornie idealnych podróży, relacji czy sukcesów może prowadzić do poczucia niedostateczności u osób, które nie są w stanie dorównać tym standardom. Kreowanie idealnego obrazu siebie na platformach społecznościowych może przyczynić się do utraty autentyczności i radości z życia – zauważa Adela. Jednakże, zarówno ona, jak i Janek podkreślają, że rodzice mogą stanowić przeciwwagę dla tej presji, ucząc młodych ludzi wartości prawdziwego, autentycznego życia.

Jak można pomóc, będąc rodzicem

Ważne jest, aby pokazać, że błędy są naturalną częścią procesu nauki i rozwoju. Rodzice mogą wspierać swoje dzieci, promując akceptację dla siebie i innych oraz zachęcając do rozwijania się w różnorodnych dziedzinach. Walka z presją ideału wymaga budowania pozytywnego poczucia własnej wartości, akceptacji swoich ograniczeń i błędów oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją społeczną. Edukacja na temat wpływu mediów społecznościowych, wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół oraz rozwijanie poczucia empatii i akceptacji dla siebie i innych są kluczowe w łagodzeniu tego rodzaju presji.

*

O tym, czym jest presja ideału i jak pomóc z nią sobie radzić rozmawiają nastolatkowie Adela Kośmicka i Janek Niziński, współzałożyciel Parenteen.pl

Zobacz nagranie „Presja ideału”

Nagranie powstało we współpracy z Parenteen.pl. 

Powiązane tematy

Szukam pomocy: