Aleksandra Rodzewicz

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW. Kordynatorka ds programu profilaktycznego Godzina dla Młodych Głów. Koordynatorka liderów i koordynatorów wojewódzkich

Właścicielka inicjatwy: Edukacja Rozwój Innowacje, ekspertka merytoryczna w projektach podnoszących jakość edukacji włączającej województwa małopolskie i mazowieckie, członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. W latach 2007-21 dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopedka, tyflopedagożka, surdopedagożka, nauczycielka dyplomowana. Liderka WWRD dla województwa warmińsko-mazurskiego. Trenerka wiodąca w ogólnopolskich projektach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w latach 2018–20. Autorka programów edukacyjnych oraz artykułów, m.in. dla Rzeczpospolitej. Twórczyni profilu #Facetka_z_Poradni.