Patrycja Orłowska

Współutorka Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej, towarzyszącego programowi profilaktycznemu Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, posiada także wykształcenie podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji oraz zarządzania oświatą. Trenerka umiejętności psychospołecznych, oraz realizatorka rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Zajmowała się pracą socjoterapeutyczną, interwencją kryzysową i poradnictwem psychologicznym, pracą terapeutyczną z osobami z zaburzeniami psychicznymi, była wychowawcą i psychologiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej.