Weronika Snoch

Współautorka Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Działaczka społeczna, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, członkini „Nastoletniego Azylu” – inicjatywy edukacyjnej w zakresie zdrowia psychicznego, członkini Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, bohaterka kampanii MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.