Sławomir Prusakowski

Współautor oraz ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Psycholog, trener, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, doradca. Swoją przygodę z edukacją rozpoczął od uczestniczenia w Projekcie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Młodzi Wolontariusze” w którym nauczył się jak wiele młodym ludziom mogą dać umiejętności społeczne i doświadczenie pracy grupowej. Od 20 lat jako psycholog i edukator zajmuje się tematyką rozwoju organizacji i konkretnych ludzi, jest współautorem wielu programów rozwojowych uczących kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Zajmował się edukacją młodych ludzi i nauczycieli w wielu krajach Europy i USA w ramach programów wspierania Polonii a także pracował z nauczycielami, aby pomóc młodym ludziom na terenach zagrożonych wojną w Ukrainie. Uczy pracy metodami aktywnymi, aby zwiększać skuteczność procesu dydaktycznego. Wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i sam angażuje się w działania mające na celu wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu min. szkoląc trenerów w programach Edukacji Trenerów Antydyskryminacyjnych. Autor artykułów dotyczących psychologii praktycznej do czasopism branżowych i wykładów dostępnych na YT. Lubi ludzi.