Michał Kociankowski

Szef zespołu prowadzącego ewaluację Programu Profilaktycznego

Studiował filozofię i pedagogikę, ukończył studia pedagogiczne na kierunku pedagogika terapeutyczna. Od 1996 roku zajmuje się badaniami postaw i motywacji. Jego pierwsze projekty badawcze dotyczyły leczenia chorób przewlekłych (cukrzyca, choroby dermatologiczne), później zajmował się badaniami postaw konsumenckich, ale także badaniami związanymi ze zdrowiem. Od 2010 roku dużą część jego aktywności badawczej stanowią tematy edukacji i potrzeb uczniów, prowadził ponad 200 projektów w tej dziedzinie. Od 2004 roku popularyzuje wysokie standardy metodologiczne badań rynkowych i społecznych prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych SGH, w programach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz programach szkoleniowych Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. W roku 2018 otrzymał nagrodę „Archetyp Strażnika” na 25-lecie PTBRiO. W latach 2008-2018 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, przez wiele lat prowadził dział szkoleń Towarzystwa i Szkołę Badań Rynku PTBRiO. W roku 2013 był przewodniczącym rady programowej Kongresu PTBRiO, Obecnie jest członkiem Rady Edukacyjnej SKM SAR, a także członkiem Komisji Arbitrażowej PTBRiO.
Od 2009 roku współtworzy polską edycję największego na świecie konkursu efektywności marketingowej EFFIE. Od 2019 roku jest członkiem komitetu organizacyjnego EFFIE Polska, który corocznie koordynuję ewaluację ponad 200 zgłoszeń. Był jurorem konkursu na poziomie krajowym, europejskim i światowym.
Prowadzi pracownię badań i rozwiązań Synergion.