wielkopolskie@mlodeglowy.pl

Aldona Olesiak

Nauczycielka konsultantka w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, koordynatorka procesowego wspomagania szkół, trenerka, edukatorka. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zakresu: dobrostanu nauczycieli i uczniów, wychowawczej roli szkoły, kompetencji kluczowych, pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, pracy metodą projektu jako twórczego i integrującego narzędzia pracy, kreatywności i innowacyjności, indywidualizacji pracy z uczniem, planowania pracy nauczyciela wychowawcy.