lodzkie@mlodeglowy.pl

Agnieszka Arkusińska

Trenerka edukacyjną z ponad 20. letnim stażem, wcześniej nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, doradczyni metodyczna, dyrektorka gimnazjum. Od kilku lat prowadzi własną działalność – Strefa Edukacyjna Agnieszka Arkusińska. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych. Jako trenerka pracowała w projektach: „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” (ORE, UJ), „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (ORE), „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” (UJ, ORE) „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” (ORE). Trenerka w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej”. Współautorka m.in. publikacji poświęconych kompetencjom proinnowacyjnym i ich rozwijaniu.