podlaskie@mlodeglowy.pl

Katarzyna Bandura

Arteterapeutka i animatorka kultury, pedagog resocjalizacji i socjoterapii, oligofrenopedagog, nauczycielka mianowana, Trenerka Umiejętności Społecznych, terapeutka VR, studentka psychologii klinicznej i osobowości. Promotorka nowoczesnych metod nauczania i terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, ambasadorka Theraply VR.