podkarpackie@mlodeglowy.pl

Katarzyna Król

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenie zawodowe i naukowe: adiunkt na uczelni, trenerka nauczycieli z zakresu metodyki, dydaktyki, komunikacji, prawa oświatowego; superwizor w projektach edukacyjnych, tutor, autorka publikacji z zakresu, m.in. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, roli nowoczesnych technologii w edukacji, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaburzeń zachowania i cyberprzemocy. Zainteresowania: wykorzystanie lalki teatralnej w procesie dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznych wśród dzieci i uczniów – prowadzenie zajęć i badań nad skutecznością zastosowania lalki; alter ego: Matylda – lalka, z którą dr Katarzyna Król prowadzi zajęcia, warsztaty i szkolenia.