Jakub Kuś

Ekspert prowadzący szkolenie w ramach Programu Profilaktycznego

Doktor psychologii, prodziekan ds. studenckich Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na tym, w jaki sposób korzystanie z internetu oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka. W ostatnim czasie bada zjawisko rozproszenia odpowiedzialności on-line oraz dynamikę procesu uwewnętrzniania autoprezentacji. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Na wrocławskim Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS jest kierownikiem kursów „Psychologia nowych technologii” oraz „Psychologia osobowości”. Prowadzi także zajęcia z zakresu psychologii społecznej oraz psychometrii.