Agnieszka Tomasik

Współutorka Złotego Standardu Pomocy Psychologicznej, towarzyszącego programowi profilaktycznemu Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Doktorka nauk humanistycznych, pedagożka specjalna i polonistka, innowatorka, ekspertka zmiany, popularyzuje edukację prawną, zrównoważony rozwój i kolektywizm w zarządzaniu. Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej i liderka nauczycielskiej sieci Kreatywnej Pedagogiki.