Udostępnij artykuł:

Rozwody i konflikty rodzinne są trudnymi doświadczeniami nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. W pierwszej części naszej serii przyjrzymy się, jakie emocje towarzyszą dzieciom w momencie rozstania rodziców, jakie mogą być skutki antagonizowania dziecka z jednym z rodziców oraz jakie warunki powinny być spełnione, aby rozstanie przebiegło dla dzieci jak najłagodniej. Posłuchaj rozmowy ekspertów.

Z wideo (oraz poniższego tekstu) dowiesz się:

  • czego doświadcza dziecko rozstających się rodziców,
  • dlaczego antagonizowanie dziecka z rodzicem szkodzi,
  • jakie są warunki dobrego rozstania.

Doświadczenia dziecka w trakcie rozstania rodziców

Dziecko w trakcie rozstania rodziców przeżywa wiele trudnych emocji. Konfrontacja z rozłąką nie tylko z jednym z rodziców, ale również ze swoim dotychczasowym otoczeniem – zmiana miejsca zamieszkania, szkoły, utrata bliskości przyjaciół, to wszystko jest dla dziecka źródłem stresu. Dziecko może odczuwać strach przed dalszymi stratami, a wszystko to zaburza jego poczucie bezpieczeństwa.

Warunki dobrego rozstania

Postawienie dziecka na pierwszym miejscu: podczas rozstania kluczowe jest, aby rodzice stawiali dobro dziecka na pierwszym miejscu, co obejmuje zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i umożliwienie relacji z obydwojgiem rodziców.

Unikanie konfliktów z angażowaniem dziecka: rodzice powinni unikać sytuacji, w których dziecko jest wykorzystywane jako narzędzie w konflikcie.

Współpraca między rodzicami: nawet po rozstaniu ważna jest współpraca między rodzicami, która umożliwia dostosowanie tempa i warunków rozstania do potrzeb dziecka, a także daje mu poczucie spokoju i bezpieczeństwa, zaspokojenie jego potrzeb i świadomość, że dorośli zachowują się dorośle.

Model opieki naprzemiennej: dla dzieci powyżej 5-7 lat opieka naprzemienna, przy odpowiednich warunkach (brak przemocy, uzależnień, ciężkiej choroby u rodziców i wystarczająco dobra współpraca) może być dobrym rozwiązaniem, umożliwiającym dziecku utrzymywanie bliskich więzi z obydwojgiem rodziców.

Skutki antagonizowania dziecka z rodzicem

Zmuszanie dziecka do wybierania między rodzicami może prowadzić do utraty bliskości z jednym z nich, co nie jest wynikiem samego rozstania, ale nieodpowiedzialnego zachowania rodziców. To może prowadzić także do silnie i boleśnie odczuwanego konfliktu lojalności, do poczucia winy i nadmiernej, nieadekwatnej do wieku i zasobów odpowiedzialności u dziecka, a także do frustracji, która może być trudna do rozwiązania bez odpowiedniego wsparcia.

*

O tym, jak zadbać o dziecko w trakcie rozstania rodziców rozmawiają Joanna Bylinka-Stoch, psycholożka i konsultantka rodzicielska, dyrektorka Neufeld Institute Poland, Opiekunka Możliwości i ekspertka Parenteen.pl, mama 2 dzieci oraz Aleksander Drzewiecki

Twórca Okoliczności i współzałożyciel Parenteen.pl, przewodniczący Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, tata 2 dzieci

Zobacz nagranie „Dzieci w sytuacji konfliktów i rozwodów rodziców – część 1”

Nagranie powstało we współpracy z Parenteen.pl. 

Powiązane tematy

Szukam pomocy: