JAKIE SĄ CELE MŁODYCH GŁÓW? POZNAJCIE NASZE TRZY FILARY

Projekt MŁODE GŁOWY opiera się na trzech kluczowych filarach, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego młodych ludzi. Te trzy filary razem tworzą bazowy program, który ma na celu poprawę kondycji psychicznej młodych ludzi i przezwyciężanie kryzysu psychicznego, z którym społecznie się mierzymy. Jest to istotne, ponieważ zdrowie psychiczne młodych ludzi ma ogromny wpływ na ich jakość życia, rozwój osobisty i podejmowanie aktywności w przyszłości. 

MŁODE GŁOWY TO TRZY FILARY:

1.   ODDAJEMY MŁODYM GŁOS

Chcemy usłyszeć, poznać i zrozumieć MŁODE GŁOWY

Ten filar promuje aktywne uczestnictwo młodych ludzi i umożliwia im wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb. Zapewniając młodym ludziom przestrzeń do wyrażania się, zyskujemy jasność co do obszarów wsparcia, które należy wzmocnić. Głęboko wierzymy, że usłyszenie głosu młodych i uznanie go za istotny w dyskusji na temat ich zdrowia psychicznego, pomaga w budowaniu ich poczucia wartości, sprawczości i poczucia przynależności społecznej. 

2.   NORMALIZUJEMY SIĘGANIE PO POMOC

Chcemy uświadamiać i zachęcać do sięgania po pomoc 

Ten filar dąży do zmniejszenia wpływu negatywnych stereotypów związanych z problemami psychicznymi i zachęca młodych ludzi, a także ich rodziców do szukania wsparcia w trudnych sytuacjach. Poprzez edukację i kampanie społeczne projekt przyczynia się do tego, że szukanie pomocy staje się akceptowaną i naturalną reakcją na kryzys psychiczny. 

3.   DOSTARCZAMY NARZĘDZI POTRZEBNYCH DO PRZEZWYCIĘŻANIA KRYZYSU PSYCHICZNEGO MŁODYCH 

Chcemy uświadamiać, czym jest pierwsza pomoc psychologiczna

Ten filar koncentruje się na dostarczaniu młodym ludziom, rodzicom oraz nauczycielom praktycznych narzędzi i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z problemami psychicznymi. 

Celem naszego projektu jest rozwijanie u młodych ludzi poczucia sprawczości, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz zwiększenie umiejętności i możliwości sięgania przez nich po pomoc. Głęboko wierzymy, że cele te można osiągnąć tylko wtedy, gdy zaangażuje się w działanie zarówno młodych, jak i rodziców oraz nauczycieli. Bez współdziałania, osiągniecie zmiany nie będzie możliwe. Zależy nam również na wspieraniu systemowych zmian, które przyczynią się do poprawy kondycji psychicznej młodych oraz usprawnienia sektora wsparcia psychicznego młodych.